Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Filiz
dc.contributor.authorDemirci, Hilal
dc.contributor.authorÖzyalçın, Büşra
dc.date.accessioned2021-11-20T10:38:28Z
dc.date.available2021-11-20T10:38:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2630-6301
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24315/tred.689366
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/tred/issue/62313/689366
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/969363
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/7455
dc.descriptionDergiPark: 689366en_US
dc.descriptiontreden_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında yayınlamış olduğu Ortaokul Fen Bilimleri Öğretim Programında yer alan 223 kazanımın konu alanları ve sınıf düzeyine göre Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilişsel süreç ve bilgi birikimi boyutu açısından analizinin ve değerlendirmesinin yapılmasıdır. Çalışmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. Kazanımların incelenmesinde; birinci aşamada, araştırmacılar ve üç uzman kişi tarafından kazanımların değerlendirilmesinde ortak bir yargı oluşturulmuştur. İkinci aşamada, kazanımlar araştırmacılar tarafından ayrı ayrı analiz edilmiş ve farklılıklar tartışılarak ortak bir sonuca ulaşılmıştır. Üçüncü aşamada, kazanımlar üç farklı uzmana gönderilmiş ve değerlendirilmesi istenmiştir. Karşılaştırmalar sonucunda analizlerin tutarlılığının hesaplanması için Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır. Güvenirlik katsayısı 0.86’dır. Araştırma bulgularına göre; 223 kazanımın %96.0’sı bilişsel, %3.6’sı duyuşsal ve %0.4’ü devinişsel öğrenme alanında yer almaktadır. Kazanımlar, konu alanları ve sınıf düzeyi bakımından; bilişsel süreç boyutunda “anlama”, bilgi birikimi boyutunda “kavramsal bilgi” alt grubunda yoğunlaşmaktadır. Kazanımların tüm boyutlarda dengeli dağılım göstermesi için düzenlenmesi önerilebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Eğitim Dergisien_US
dc.identifier.doi10.24315/tred.689366
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFen bilimleri öğretim programıen_US
dc.subjectkazanımen_US
dc.title2018 Fen Bılımlerı Öğretım Programı Kazanımlarının Yenılenmış Bloom Taksonomısı Açısından Analızı ve Değerlendırılmesıen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage643en_US
dc.identifier.endpage660en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record