Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSelçuk, Semra Arslan
dc.contributor.authorSorguç, Arzu Gönenç
dc.contributor.authorAkan, Aslı Er
dc.date.accessioned2021-11-20T10:32:37Z
dc.date.available2021-11-20T10:32:37Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1305-6468
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd/issue/23003/246020
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/213857
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/6548
dc.descriptionDergiPark: 246020en_US
dc.descriptiontrakyafbden_US
dc.description.abstractİnsanın parçası olduğu doğayı ve bir üst ölçekte evreni anlama isteği ve merakı, bu anlamanın bir ara yüzü olarak bir yanda matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerin ve bilgilerin ve sonrasında da pek çok farklı disiplinin ortaya çıkmasını sağlarken, diğer yanda sanat ve felsefede de önemli tartışmaları gündeme getirerek, anlama eyleminin de yeni araç ve ara yüzleri için farklı düzlemleri oluşturmaktadır. Tüm bu süreçte farklı bilgilerin ve olguların sembolik ama herkes tarafından anlaşılabilen bir anlatım biçimi olan matematik farklı bilgi alanlarının birbiri ile “konuşmasını” değil, anlama eyleminin model ve araçlarını da sağlamıştır. Bu bağlamda, insanoğlunun doğadaki büyüme modelini ve doğal yapılaşmalardaki tasarım estetiğini anlamakta kullandığı, esinlendiği/ öğrendiği/ uyguladığı parametrelerden en eskisi olan altın oran özellikle sanat ve mimarlıkta matematiğin rolünü gösteren ve izini tarih boyunca pek çok yapıtta görebileceğimiz bir benzeşim ölçütü olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucu, Fi dizininin doğadaki formların gelişiminin (morphogenesis) açıklanması kadar; mimarlık tarihine baktığımızda, mimarlıktaki estetik ve yapısal formların da gelişmesinin açıklanabilmesine yardımcı olduğu görülmüştür. Bu çalışma, “altın oranın, ? (Fi)”, doğada ve mimarlıkta nasıl sistematik olarak kodlandığını (? dizini) örneklendirmektedir. Ayrıca bu oranın kabuk gibi bazı yapıların strüktür sisteminde de karşımıza çıkması, ? dizininin yapı davranışının eniyilenmesi konusunda da bir araç olabileceği tartışmasını gündeme getirmektedir.en_US
dc.description.abstractMathematical construction and form/structures of nature in universe have been studied and been discussed by philosophers, mathematicians, scientists and artists throughout the centuries. This cosmic query has led important developments in mathematics and physics as in many other disciplines and through this learning process inter discipliner knowledge has been growing exponentially by those feed backs. Golden ratio is one of the oldest and probably the persistent parameters used by human being to understand/ inspire/ learn and implement the growth model of nature and design aesthetic of natural structures. It is seen that, phi code facilitates to explain not only developments of forms in nature (morphogenesis), but also to explain aesthetic and structural forms of work of art and architecture. This study exemplifies how the golden ratio, ? (phi) is coded (? code) in nature, art and architecture. Furthermore, this paper introduces a discussion platform that phi code could be a tool to optimize the structural behavior as it is seen in some structural systems like shells.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAltın Oranen_US
dc.subjectFi Dizinien_US
dc.subjectDoğadaki Fi Dizinien_US
dc.subjectSanattaen_US
dc.subjectMimarlıkta ve Yapısal Tasarımda Altın Oranen_US
dc.subjectGolden Ratioen_US
dc.subjectPhi Codeen_US
dc.subjectPhi Code in Natureen_US
dc.subjectGolden Ratio in Arten_US
dc.subjectArchitecture and Engineeringen_US
dc.titleAltın Oranla Tasarlamak: Doğada, Mimarlıkta ve Yapısal Tasarımda ? Dizinien_US
dc.title.alternativeDesigning By Golden Ratio: ? Code in Nature, Architecture and Structural Designen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage149en_US
dc.identifier.endpage157en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record