Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMesut, Altan
dc.contributor.authorCarus, Aydın
dc.date.accessioned2021-11-20T10:32:36Z
dc.date.available2021-11-20T10:32:36Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1305-6468
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd/issue/23024/246184
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/6531
dc.descriptionDergiPark: 246184en_US
dc.descriptiontrakyafbden_US
dc.description.abstractSon on yılda çıkan nesneye yönelik programlama ve dağıtık sistem teknolojileri modern yazılımları büyük ölçüde etkiledi. RPC (Remote Procedure Call - Uzak Prosedür Çağrısı) gibi eski nesil istemci/sunucu mimarileri nesneye yönelik bir modele sahip değildirler. Bu mimaride istemci, sunucuya nasıl ulaşması gerektiğini ve sunucunun yerini bilmek, ve kodu eklenecek her yeni servis için değiştirilmek zorundadır. istemci/sunucu sistem teknolojisinin gelişiminin bir sonraki basamağı, dağıtık sistem ile nesneye yönelik programlama teknolojilerinin birleşimi olan dağıtık nesne yönetimi sistemleridir. Dağıtık sistemlerin gerçek faydası, ancak karmaşık uygulamaların yeniden kullanılabilir yazılım bileşenleri kullanılarak meydana getirilmesine izin veren, dağıtık nesne yönetimi sistemlerinin kullanılması ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada dağıtık nesne yönetimi mimaril erinden COM/DCOM ve CORBA incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe object-oriented programıning and distributed computing techniques made significant impact on modern software development over the past ten years. Older generation client/server architectures, such as RPC (Remote Procedure Call), do not have an object-oriented model. In these architectures, the client must be aware of where the server is located and how to access the server, and its code must be modified to make use of new services that become available. The next step in the evolution of the client/server architecture is the distributed object management systems, which is the union of object-oriented programming and distributed computing. The significant promise of this technology is that it enables construction of complex applications from reusable software components.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRPCen_US
dc.subjectCOMen_US
dc.subjectOMGen_US
dc.subjectMicrosoften_US
dc.subjectRPCen_US
dc.subjectCOMen_US
dc.subjectOMGen_US
dc.subjectMicrosoften_US
dc.titleDağıtık Nesne Yönetimi Mimarilerinden Corba ve Dcom Mimarilerinin Karşılaştırmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of Distributed Object Management Architectures Corba and Dcomen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record