Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKolancılar, Hakan
dc.date.accessioned2021-11-20T10:28:14Z
dc.date.available2021-11-20T10:28:14Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1305-6468
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd/issue/22676/242137
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/210556
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/6508
dc.descriptionDergiPark: 242137en_US
dc.descriptiontrakyafbden_US
dc.description.abstractAlkanolamidler, noniyonilc yüzey aktif maddelerin bir üyesidirler. Yüksek bazikliğe sahip olmalarından deterjan olarak kullanılamazlar. Alkanolarnidler ve deterjanlar kanştınldıklannda deterjanların yıkama ve köpürme özellikleri daha iyi olur. Bu yayında, alkanolan:ıidlerin sentezi ve özellikleri anlatıldı.en_US
dc.description.abstractThe alkanolarnides are one of members of surface active agents. Because they are highly basic (pH= 9), they can not be employed as detergents. When the alkanolamides and detergents were n:ıixed, the washing and the foaming characteristics irnproved. In this article, we reviewed the synthesis and characteristics of alkanolamides.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleALKANOLAMİDLERİN SENTEZİ ve ÖZELLİKLERİen_US
dc.title.alternativeThe Synthesis and Characteristics of Alkanolamidesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage62en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorKolancılar, Hakan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record