Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAwad, Abdel Hameed A.
dc.date.accessioned2021-11-20T10:27:45Z
dc.date.available2021-11-20T10:27:45Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1305-6468
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd/issue/23024/246187
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214024
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/6421
dc.descriptionDergiPark: 246187en_US
dc.descriptiontrakyafbden_US
dc.description.abstractPartiküler maddelerin yüksek dozlarına maruz kalma, şehir ortamlarındaki sert hava ve normal şartlarda oluşabilmektedir. Havadaki asılı tozlar, bunların üzerindeki canlı mikroorganizmalar ve duman konsantrasyonu, sert hava ve nonnal şartlarda Kahire'de tesbit edilmiştir. Dumanlı sis ve havada asılı tozların olduğu dönem boyunca, ortalama değerler sırasıyla 276 µg-3 ve 347 µg-3 olarak tesbit edilmiştir. Oysa kış fırtınalan boyunca bu değerler, sırasıyla onların yerine geçen kirleticiler için, 117.5 µg-3 ve 1074 µg-3 (Süre ağırlık ortalaması) olarak bulunmuştur. Sürpriz olarak, nomıal duman şartları boyunca ortalama değer, Mısır Çevre kanunu No 4 tarafıııdan önerilen (150 µg-3/24h) duman limit değerinin üstü olan 199 µg-3 olarak kaydedilmiştir. Oysa havadaki asılı toz miktarı, Mısır Çevre Kanunu tarafıııdan önerilen (230 µg-3/24h) limit değerden düşük olan 185.9 µg-3 olarak tesbit edilmiştir. Sülfatlar ve nitratların ortalama değerleri, kış fırtınalı dönemlere göre, dumanlı dönemler ve normal şartlar boyunca yüksek bulunmuştur. Havada asılı tozların üzerindeki çok az kültüre edilebilir bakteri, fungus ve Streptomyees gibi canlı mikroorganizmalar, dumanlı dönemler boyunca kaydedilmiştir, oysa bu mikroorganizmalar kış toz fırtınaları döneminde havadaki asılı tozlar üzerinde daha fazla sayıda bulunmuşlardır. Günlük olarak hava kirliliğine maruz kalmak, immun sistemi zayıflatır ve aeroallergenlerin etkisini arttırır.en_US
dc.description.abstractExposure to high levels of particulate matter (PM) has been occurr during severe weather and normal conditions. During smog episodes, smoke and suspended dust were detected atmean values of 276 µgm-3 and 347 µgm-3, respectively, whereas during winter dust stoı·m they were detected atmean values of 117.5 µgm-3 and 1074 µgm-3 (time weighed average) for the corresponding pollutants, respectively. Surprisingly, during normal conditions sınoke was recorded at mean value of 199 µgm-3 that exceeded the li mit value of smoke recommended by the Egyptian environmental law No 4 (150 µgm-3/24hrs), whereas suspended dust was detected at mean value of 185.9 µgm-3 that was lower than the limit value recomıııended by the Egyptian environmental law (230 µgm-3/24hrs). Sulphates and nitrates were recorded at higher mean values during smog episode and normal conditions than those recorded during winter storm. The lowest culturable viable fraction associated with suspended dust, inciueling environment /bacteria, fungi and streptomycetes was recorded during smog episodes, whereas the highest viable fraction was recorded during winter dust storm. Daily exposure to air pollution depresses imnıune system and increases of airway responsiveness to aeroallergens.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDumanlı sisen_US
dc.subjectkış toz fırtınalarıen_US
dc.subjecthava tozlarındaki mikroorganizmalar.en_US
dc.subjectEpisodesen_US
dc.subjectsmogen_US
dc.subjectviable fractionen_US
dc.subjectwinter dust storm.en_US
dc.titleAir-Borne Particulate Matter and Its Viable Fraction During Severe Weather Conditions in Cairo, Egypten_US
dc.title.alternativeKahire (Mısır)'Da Sert Hava Şartlarında Havayla Taşınan Partiküler Maddeler Ve Bunların Üzerindeki Mikroorganizmalaren_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage8en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record