Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnsar, Agah Sinan
dc.date.accessioned2021-11-20T10:10:59Z
dc.date.available2021-11-20T10:10:59Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1305-7766
dc.identifier.issn2587-2451
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRZeU1EWTI
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5825
dc.description.abstractBu çalışmada Sosyal Sigortalar Kurumunun düzenli olarak yayınladığı 1990-2000 yıllarına ait istatistik yıllıklarındaki iş kazası ve meslek hastalıklarına ait veriler çeşitli matematiksel işlemlere tabi tutulmuş, elde ettiğimiz sonuçlar çizelgeler halinde sunulmuş ve ayrıca tarafımızdan yorumlanmıştır. Sosyal Sigortalar kurumu istatistik yıllıkları incelendiğinde özellikle iş kazalarının önemli boyutlarda olduğu görülmektedir. Bu da iş kazalarının önlenmesi konusu üzerinde durulmadığı veya gereken önemin gösterilmediği anlamına gelmektedir. Bu yüzden işletmelere ve buralarda görev yapan yöneticilere düşen görev işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna gereken önemi vermeleri ve çalışanlarla beraber gerekli tedbirleri almalarıdır.en_US
dc.description.abstractİn this research, the data about work accident and occupational diseases in statistical annals in 1990-2000 issued regularly by social security institution werw subjected to mathematical operations and the obtained results werw presented in tables and interpreted by us. When the statistical annals of social security institution are examined carefully especiallythe work accidents will be seen in large dimensions. This means that prevention of work accidents aren 't regarded enough or necessary importance isn 't given, The task for business administration and managers is to give importance to work health and job security and they should take necesarry measures together with their workers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleTürkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümüen_US
dc.title.alternativeThe Appearence of Worker Health and Work Security in Turkey in 1990-2000 from the Aspects of Activity Branchesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage100en_US
dc.identifier.endpage110en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÜnsar, Agah Sinan


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record