Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArıcak, Tolga
dc.contributor.authorDilmaç, Bülent
dc.date.accessioned2021-11-20T10:10:58Z
dc.date.available2021-11-20T10:10:58Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1305-7766
dc.identifier.issn2587-2451
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRZeE9EazU
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5820
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim gören Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin bir takım değişkenler açısından benlik saygıları ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaçla Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi gören ve ulaşılabilen 139 öğrenciye Ancak (1999) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı ve Mesleki Benlik Saygısı ölçeklerinin yanı sıra bir kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Fakat inceleme sonucunda 97 öğrencinin (50 erkek, 47 bayan) ölçeklerinin eksiksiz olduğu görülmüş ve analizler SPSS paket programında 97 öğrenci üzerinden yapılmıştır. Bulgular doğrultusunda gerekli yorum ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titlePsikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage7en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record