Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnsar, Agah Sinan
dc.date.accessioned2021-11-20T10:10:23Z
dc.date.available2021-11-20T10:10:23Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1302-647X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpNM05UVT0
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5641
dc.description.abstractDünyadaki siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimler her kurumu etkilediği gibi sendikaları ve üyelerini de etkilemektedir. Sendikaların mevcut değişen koşullarda ayakta kalıp varlıklarını sürdürebilmeleri değişimi hissetmelerine ve bunu yapılarına en hızlı bir şekilde adapte etmelerine bağlı olacaktır. Ayrıca üyelerinin istek ve beklentilerini zamanında karşılayan sendikaların etkinliği de artacaktır.en_US
dc.description.abstractThe social, political, economical and technological changes in the world effect the union and its members as all other instituctions. Standing up for unions against to new changes depend on how they feel and quickly obsorbed in their bodies. Additionally, the effectiveness of unions is rising as depend on implementing its member's wants and expectotions in the right time.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C: Sosyal Bilimleren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleDeğişen Dünyada Sendikacılık ve Geleceğien_US
dc.title.alternativeUnion and it's Future in the Changing Worlden_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÜnsar, Agah Sinan


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record