Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOğuzhan, Adil
dc.contributor.authorBayezit, Dilşat
dc.date.accessioned2021-11-20T10:10:23Z
dc.date.available2021-11-20T10:10:23Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1302-647X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpNM016TT0
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5639
dc.description.abstractTürkiye'de ve dünyada insanlar daimi konutlarının yanı sıra başka bir konuta daha sahip olabilmektedirler. Bu konutlarda tercihleri ise daha çok tatil amacı düşünülerek genellikle deniz kıyısında yer alan konutlar olmaktadır. Ancak yılın sadece belli aylarında, kısa bir süre için kullanılan yazlık konutların, ekonomik yatırımlar kategorisinde yer almamaktadır. Bu çalışma, M.Ereğlisi-Gelibolu sahil şeridindeki yerleşim alanlarında, yazlık konut sahiplerine anket uygulaması ile yapılmıştır. Yapılan anketlerde yazlık konut sahiplerinin ekonomik ve sosyal durumları incelenmiştir. Ayrıca yazlık konut sahiplerinin iç turizme bakışları yanında, çevresel duyarlılıkları da ele alınmıştır. Bu konutlarda ikamet edenlerin konutların toplam fayda düzeylerinin yanında , "ekonomik" ve "çevresel ve sosyal" tatmin düzeyleri hakkında fikirlerinin 7birbirinden farklı olup olmadığı irdelenmiştir. Yazlık konutların etkilerinin ölçülmesinde ele alınan değişkenlerin birbirinden bağımsız olup olmadığı da test edilmiştir.en_US
dc.description.abstractPeople in Turkey as well as in other parts of the world may have summer homes in addition to their permanent homes. Their preference of the location is usually states by the seashore because of their holiday needs. But most of these houses are used in certain period of the time of the year and usually for a short time. This study was undertaken to find out whether these houses should be taken as economical investment category and was conducted by a survey to the owners of summer homes in M.Ereğlisi- Gelibolu region. The economical and social situations of summer home owners were examined by used questionnaires. Also, summer home owners's environmental sensitivity was the objective of the survey as well as their view on tourism. In this research, it was examined whether "economical" and "environmental and spiritual" satisfaction of residents are different from each other. Also, it was tested whether variables are independent from each other in measuring summer homes impacts.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C: Sosyal Bilimleren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleTrakya'da Turizm Sektöründeki Yazlık Konutların Çevresel ve Sosyal Etkilerien_US
dc.title.alternativeThe Environmental and Spiritual Impacts of Summer Homes in Tourism Industry in Thrace Regionen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage71en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record