Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNureski, Djuneis
dc.date.accessioned2021-11-20T10:10:17Z
dc.date.available2021-11-20T10:10:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2147-1371
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpJNE9EQXdNQT09
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5597
dc.description.abstractOsmanlı döneminde Balkanlarda uzun bir süre hâkim olan barış ve istikrar ortamında Makedonya'daki Türk edebiyatı da büyük gelişmeler kaydetmiştir. Osmanlı idaresinin bu topraklardan çekilmesinden sonra Yugoslavya Krallığı döneminde buradaki Türk edebiyatı fetret dönemini yaşamıştır. Makedonya'daki Türk edebiyatının yeniden canlanması ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1944'te kurulmuş olan Sosyalist Yugoslavya döneminde ve sonrasında söz konusu olmuştur. Bu dönemde çağdaş Makedonya Türk edebiyatını meydana getiren önemli sayıda şair ve yazarlar yetişmiştir. İşte bu çağdaş Makedonya Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Şükrü Ramo, Enver Tuzcu, Süreyya Yusuf, Lütfi Seyfullah, Necati Zekeriya, Fahri Kaya, İlhami Emin, Nusret Dişo Ülkü, Avni Engüllü, Fahri Ali, Suat Engüllü, Alaettin Tahir gibi şair ve hikâye yazarlarının şiir ve hikâyelerinde barış ve kardeşlik teması önemli bir yer işgal etmektedir. Biz de burada bu şair ve yazarların bazı şiir ve hikâyelerinde barış, kardeşlik ve dostluk temalarını nasıl ele aldıklarını anlatmaya çalışacağızen_US
dc.description.abstractMacedonian Turkish literature developed significantly also under the environment of peace and stability of the Ottoman reign in the Balkans which has lasted for a long time. After the withdrawal of the Ottoman rule from these lands, Turkish literature of the region lived an interregnum period during the Kingdom of Yugoslavia. The revival of the Macedonian Turkish literature in Macedonia took place only during and afterwards the establishment of the Socialist Yugoslavia in 1944, after World War II.During this period, a significant number of poets and writers that make up the contemporary Turkish literature in Macedonia, were raised. The theme of peace and brotherhood occupies an important place on the works of some of the most important names, poets and story writers, of the Macedonian Turkish literature such as Şükrü Ramo, Enver Tuzcu, Süreyya Yusuf, Lütfi Seyfullah, Necati Zekeriya, Fahri Kaya, İlhami Emin, Nusret Dişo Ülkü, Avni Engüllü, Fahri Ali, Suat Engüllü, Alaettin Tahir. Our aim here is to discuss how the themes of peace, brotherhood and friendship were analyzed at some poems and stories of these poets and writersen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.titleBİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUKen_US
dc.title.alternativePEACE, BROTHERHOOD AND FRIENDSHIP THEMES AT THE WORKS OF CONTEMPORARY MACEDONIAN TURKISH WRITERS AND POETS AT THE CENTENARY YEAR OF THE FIRST WORLD WARen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentTrakya Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage137en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorNureski, Djuneis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record