Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • UNSTABLE /A/ IN PREPOSITION S/SA (WITH) 

      Boşnakçada bazı sözcüklerin sonundaki sesler düşebilir. Ancak bu ses düşmesi olayı sözcüğün anlamında bir değişikliğe sebep olmaz. Bu tarz sesleri biz "seçmeli/isteğe bağlı" (Boş. fakultativni, İng. facultative) olarak ...