Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Levent
dc.contributor.advisorKaşgarlı, Mahmut(Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2014-04-08T11:37:16Z
dc.date.available2014-04-08T11:37:16Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/332
dc.description.abstractTez konusu çağdaş Uygur Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden Zunun Kadiri'nin "Gunçem" adlı eseri üzerinde yapılan - Metin-İnceleme-Dizin çalışmasıdır. Çalışmanın giriş bölümünde, Doğu Türkistan'ın bugünkü durumu, nüfusu ve coğrafi konumu belirtildikten sonra, çağdaş Uygur Türk edebiyatının şekillenişi ve önemli bazı şahsiyetleri eserleriyle birlikte sıralanmıştır. Girişin sonunda da yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Metin bölümünde, Arap alfabesiyle yazılmış olan "Gunçem" adlı eserin transkripyonu yapılmıştır. Tezin inceleme bölümü, ses, şekil ve cümle bilgisi ana başlıkları altında oluşturulmuştur. Ses bilgisinde, Türkçe kelimelerle, yabancı kelimelerin ses hadiseleri incelenirken iki farklı karşılaştırma usulü izlenmiştir. Türkçe kelimeler özellikle eski Uygur Türkçesi'ndeki şekilleriyle, yabancı kelimelerse aslî yapılarıyla mukayese edilmiştir. Şekil bilgisi kısmında, isim, sıfat, zamir, zarf, fiil ve edatlar sınıflandırılarak incelenmiştir. Cümle bilgisinde ise Uygur Türkçesi'ndeki cümle çeşitleri belirtilmiştir. Dizin bölümünde, isim ve fiil ekleri, ilmî araştırmalarda uygulanan kurallar çerçevesinde sıralanmıştır. Çalışma sırasında faydalanılan eserler kaynakça başlığı altında toplanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe study is a Text, Analysis (Grammatica) and Index study on Zunun Kadiri' s work of art "Ğunçem". Zunun Kadiri is one of the distinguished personages of Modern Uygur Turkish Literature. In the introduction chapter the present state of east Türkistan its population and geographical location are presented and with the help of these data the formation of modern Uygur Turkish literature and some important personages of it with their works of art are given in an arranged order. In addition to these, at the end of the introduction chapter information about the life and the works of art of the writer are given. In the Text chapter the transcription of "Ğunçem", which was written in Arabic is made. The research chapter consists of main headings such as ; Morphology, Phonology and Syntax - in Phonology while studying the phonological features of Turkish and foreign words two different comparison methods are followed. Turkish words especially with their ancient Uygur Turkish forms are compared. In the Syntax part nouns, adjectives, pronouns, adverbs, verbs and prepositions are classified and afterwards examined. In this part various sentence types of Uygur Turkish are stated. In the index the noun and verb inflections are arranged in order according to the rules applied in the scientific research. The sources used in this study are compiled under the heading of Bibliography.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGunçemen_US
dc.subjectZunun Kadirien_US
dc.subjectUygur Edebiyatıen_US
dc.titleZunun Kadiri, Gunçem (metin-inceleme-dizin)en_US
dc.title.alternativeZunun Kadiri, Gunçem (text-analysis-index)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0109526en_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record