Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTunceli, Tuğba
dc.contributor.advisorZaim, Ömer
dc.date.accessioned2018-02-22T12:20:19Z
dc.date.available2018-02-22T12:20:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/2732
dc.descriptionYüksek Lisans Tezitr
dc.description.abstractFlavonoidler ve kinonlar biyolojik olarak son derece önemli bileşikler olmaları sebebiyle geniş uygulama alanına sahiptirler ve reaksiyonları yoğun ilgi görmektedirler. Biz tez çalışmamızda, bir flavonoid olan naringenin (11) ile 1,2-dibromoetan (158) reaksiyonu sonucunda 7-(2-bromoetoksi)-5-hidroksi-2-(4-hidroksifenil)kuroman-4-on (159) ürününü elde ettik. Hidrokinon (71) ile 1,2-dibromoetan (158) reaksiyonu sonucunda da 1,4-bis(2 bromoetoksi)benzen (160) ve 4-(2-bromoetoksi)fenol (161) olmak üzere iki ürün elde ettik. Daha sonra hidrokinon (71) ile 7-(2-bromoetoksi)-5-hidroksi-2-(4-hidroksifenil)kuroman-4-on (159) reaksiyonu sonucunda (162) nolu ürün sentezlendi. 3,6-dioksosiklohekza-1,4-dien-1,4-diil bis(2-bromoasetat) (163) ile naringenin (11) reaksiyonu sonucu (164) nolu ürün sentezlendiği düşünüldü. Sentezlenen bileşiklerden ikisinin (162, 164) yeni bileşik olduğu anlaşılmış ve elde edilen bileşiklerin yapıları 1H, 13C NMR, DEPT, IR ve kütle spektroskopisi tekniklerinden yararlanılarak doğrulanmıştır.en_US
dc.description.abstractabstracten_US
dc.description.abstractBecause flavonoids and quinones are biologically very important compounds, they have large application areas and their reactions attract intensive amount of interest. In this study, we obtained 7-(2-bromoethoxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)couroman-4-on (159) from the reaction of naringenin which is a flavonoid (11) and 1,2-dibromoethane (158). Reaction of hydroquinone (71) and 1,2-dibromoethane (158) gives two products namely 1,4-bis(2-bromoethoxy)benzen (160) and 4-(2-bromoethoxy)phenol (161). Then hydroquinone (71) and 7-(2-bromoethoxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)couroman-4-on (159) reacts to give product (162). 3,6 dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-diyl bis(2-bromoacetate) (163) and naringenin (11) reacts to give product (164). Two of the synhesized products (162 and 164) are new compounds to the literature and 1H, 13C NMR, DEPT, IR ve mass spectroscopy techniques are used to proof structures of them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHidrokinonen_US
dc.subjectSitotoksisiteen_US
dc.subjectFlavonoiden_US
dc.subjectNaringeninen_US
dc.subjectBiyolojik Aktiviteen_US
dc.subjectHydroquinoneen_US
dc.subjectCytotoxicityen_US
dc.subjectBiological Activityen_US
dc.title2,5 Dihidroksi-1,4-Benzokinon ile naringeninden kinon-flavonoid bağlı bileşiklerin sentezien_US
dc.title.alternativeSynthesis of Quinone-Flavonoid Bonded Compounds from 2,5-Dihydroxy-1,4-Benzoquinone and N aringeninen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0081741en_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record