Show simple item record

dc.contributor.authorÖterler, Burak
dc.contributor.advisorKırgız, Timur
dc.date.accessioned2014-05-20T06:12:18Z
dc.date.available2014-05-20T06:12:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/945
dc.descriptionDoktora Tezitr
dc.description.abstractBu çalışma için kullanılacak alg türlerinin belirlenmesi amacıyla, 2008 yılı içerisinde mevsimsel olarak Gala Gölü'nden fitoplankton örneklemesi yapılmıştır. Gölde yapılan araştırmalar sonucunda, Cyanophyta'ya ait 7, Chlorophyta'ya ait 49, Euglenophyta'ya ait 11, ve Bacillariophyta'ya ait 45 olmak üzere toplam 112 fitoplanktonik alg türü saptanmıştır. Çalışmanın niteliğine uygun olarak gölde hakim konumda bulunan 3 planktonik alg türü (Chlorella vulgaris, Scenedesmus quadricauda ve Cyclotella meneghiniana) deneylerde kullanılmak üzere seçilmiş ve bu 3 alg türüne ait saf kültürler ithal edilerek laboratuar deneylerinde kullanılmak üzere kültüre alınmışlardır. Ayrıca, fitoplankton örneklemesinin yapıldığı tarihlerle eş zamanlı olarak, Gala Gölü'nden alınan su örneklerinin organofosforlu pestisit analizleri yapılmış ve göl suyunda en yüksek miktarda bulunan pestisitler arasından 5 tanesi (Azinphos-Methyl, Malathion, Parathion-Ethyl, Terbufos ve Trichlorfon) bu çalışmada kullanılmak üzere belirlenmişlerdir. Alg kültürlerinin genel büyüme oranlarına bakıldığında, en yüksek değerlerin Chlorella vulgaris için 25. günde 6.461, Scenedesmus quadricauda için 30. günde 6.363 ve Cyclotella meneghiniana için ise 25. günde 3.044 olduğu saptanmıştır. Ayrıca, elde edilen bulguların tek yönlü ANOVA analizi ve Student-Newman-Keul's metoduna göre istatistiksel açıdan da değerlendirilerek doğrulukları kontrol edilmiştir. Çalışmada kullanılan pestisitlere, en dirençli organizmanın Cyclotella meneghiniana olduğu ve bunu Chlorella vulgaris ve Scenedesmus quadricauda'nın takip ettiği belirlenmiştir. Kullanılan pestisitlerin algler üzerine inhibe edici özelliklerine bakıldığında ise, Chlorella vulgaris için en etkili pestisidlerin sırasıyla Azinphos-Methyl > Trichlorfon > Terbufos > Parathion-Ethyl > Malathion şeklinde olduğu gözlenmiştir. Sıralamanın Scenedesmus quadricauda için Parathion-Ethyl > Trichlorfon > Azinphos-Methyl > Terbufos > Malathion şeklinde, Cyclotella meneghiniana içinse Azinphos-Methyl > Terbufos > Trichlorfon > Malathion > Parathion-Ethyl şeklinde olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca, Gala Gölü genel karakterlerini ortaya çıkarmak amacıyla da fitoplankton ve organofosforlu pestisid örneklemesinin yapıldığı tarihlerle eş zamanlı olarak suyun fizikokimyasal analizleri de yapılmıştır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kıta içi su kaynakları kalite kriterlerine göre genel olarak II. Sınıf Su Kalitesine sahip olduğu belirlenen gölün trofi durumunun mesotrofik karaktere yakın olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractSeasonal phytoplankton sampligs were performed in Gala lake in 2008 in order to determine the algal species that would be used within this study. The investigations in the lake showed that a total of 112 phytoplanktonic algal species, namely 7 Cyanophyta, 49 Chlorophyta, 11 Euglenophyta and 45 Bacillariophyta memebrs, were present. 3 dominat species in the lake (Chlorella vulgaris, Scenedesmus quadricauda and Cyclotella meneghiniana) were selected to be used for experiments and they were obtained as pure cultures and culturated to be used in laboratory experiments. Water samples were also taken from the lake during algal samplings in the lake and 5 of the organophosphorous pesticides (Azinphos-Methyl, Malathion, Parathion-Ethyl, Terbufos and Trichlorfon)present in lake water in great amounts, as revealed by laboratory analysis, were chosen to be used in the present study. When algal cultures were evaluated in terms of their growth rates, the rate values were obtained as 6.641 for Chlorella vulgaris at 25th day, 6.363 for Scenedesmus quadricauda at 30th day and 3.044 for Cyclotella meneghiniana at 25th day. The obtained results were statistically analized with one-way ANOVA and Student-Newman-Keul?s methods to confirm their accuracy. Cyclotella meneghiniana was found the be the most resistant species to pesticides used, followed by Chlorella vulgaris and Scenedesmus quadricauda. When the pesticides were ranked according to their inhibitory effects on algal species the order was Azinphos-Methyl > Trichlorfon > Terbufos > Parathion-Ethyl > Malathion for Chlorella vulgaris, Parathion-Ethyl > Trichlorfon > Azinphos-Methyl > Terbufos > Malathion for Scenedesmus quadricauda and was Azinphos-Methyl > Terbufos > Trichlorfon > Malathion > Parathion-Ethyl for Cyclotella meneghiniana.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectBiologyen_US
dc.subjectSu Ürünlerien_US
dc.subjectAquatic Productsen_US
dc.title3 tatlı su fitoplankton türünün (Chlorella vulgaris beij. 1890, Scenedesmus quadricauda (turpin) bréb. 1835 ve cyclotella meneghiniana kütz. 1844) gelişimi üzerine 5 farkli pestisitin (azinphos-methyl, malathion, parathion-ethyl, terbufos, trichlorfon) toksisitesien_US
dc.title.alternativeToxicity effects of five different pesticides (azinphos-methyl, malathion, parathion-ethyl, terbufos, trichlorfon) on growth of three freshwater phytoplankton species (Chlorella vulgaris beij. 1890, Scenedesmus quadricauda (turpin) bréb. 1835 ve Cyclotella meneghiniana kütz. 1844)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0057670en_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record