Show simple item record

dc.contributor.authorGüher, Hüseyin
dc.contributor.authorÇolak, Şehnaz
dc.date.accessioned2019-06-25T08:42:49Z
dc.date.available2019-06-25T08:42:49Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationGüher, H. , Çolak, Ş. (2016). Zooplankton Fauna (Rotifera, Cladocera, Copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its Seasonal Changes. Trakya University Journal of Natural Sciences, 16 (1), 17-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25380/267859en_US
dc.identifier.issn2147-0294
dc.identifier.issn2528-9691
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/4211
dc.description.abstractBu araştırma, Süloğlu Baraj Gölü’ndeki zooplanktonik organizmaların tür çeşitliliğini ve bu türlerin popülasyon yoğunluğunu belirlemek amacıyla Mart 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Zooplankton örnekleri gölde belirlenen dört istasyonda 55 μm göz açıklığına sahip plankton kepçesi ile toplanmış ve % 4 lük formolde fikse edilmiştir. Örneklerin incelenmesi sonucunda Cladocera’dan 11, Copepoda’dan 6 ve Rotifera’dan 32 olmak üzere toplam 49 tür tespit edilmiştir. Zooplankton örneklerinin kantitatif olarak değerlendirilmesi sonucunda; Süloğlu Baraj Gölü’nde yıllık ortalama 150.566 birey/m3 zooplanktonik organizma bulunmuştur. Rotifera (% 59) 89.003 birey/m³ ile dominant grup olurken bunu 40.628 birey/m3 Cladocera (% 27) ve 20.936 birey/m3 Copepoda (% 14) grupları izlemiştir. Zooplankton’un istasyonlara göre dağılımında ise en fazla birey 3. istasyonda (285.342 birey/m3), en azda 1. istasyonda (36.267 birey/m3) bulunmuştur. En fazla organizma sayısına ilkbahar, en az da kış mevsiminde rastlanmıştır. Baraj Gölü’nde belirlenen türlere ve zooplanktonu oluşturan bireylerin yüzde dağılımlarına göre Süloğlu Baraj Gölü’nün zooplankton açısından oligo-mezotrofik karakterde olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out between March 2013 and February 2014 in order to determine the zooplankton composition and density in Süloğlu Dam Lake. Zooplankton samples were collected at 4 stations in the lake using a plankton net with a mesh size of 55 µm and fixed in 4 % formalin. The examination of the zooplankton samples revealed a total of 49 species; 11 species from Cladocera, 6 species from Copepoda and 32 species from Rotifera. The quantitative evaluation of the samples showed that the zooplankton density was represented with an annual average of 150,566 ind./m³. Rotifera (59 %) was the dominant group in the dam lake with 89,003 ind./m³ followed by Cladocera (27 %) with 40,628 ind./m³ and Copepoda (14 %) with 20,936 ind./m³. In spatial distribution, maximum density was detected at the 3rd station (285,342 ind./m3 ), whereas minimum density was at the 1st station (36,267 ind./m3 ). The highest individual organism number was detected in spring and the lowest was detected in winter. According to the zooplankton composition and percentage distribution of zooplanktonik groups, Süloğlu Dam Lake was concluded to have an oligo-mesotrofic characteristic.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSüloğlu Dam Lakeen_US
dc.subjectZooplanktonen_US
dc.subjectFaunaen_US
dc.subjectSeasonal Changesen_US
dc.subjectSüloğlu Baraj Gölüen_US
dc.subjectMevsimsel Değişimen_US
dc.titleSüloğlu Baraj Gölü’nün (Edirne) zooplankton (rotıfera, cladocera, copepoda) faunası ve mevsimsel değişimien_US
dc.title.alternativeZooplankton fauna (rotifera, cladocera, copepoda) of Süloğlu Dam Lake (Edirne) and its seasonal changesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentFen Fakültesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.journalTrakya University Journal of Natural Sciencesen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record