Collections in this community

Recent Submissions

 • b-Metrik uzaylarda Banach Daralma İlkesi ve onun bazı genellemeleri 

  Gıdık, Hilal (Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada öncelikle metrik uzaydan daha genel olan b-metrik uzay yapısı incelenmiştir. Sonra metrik uzaylarda verilen bazı sabit nokta teoremleri, b-metrik uzaylar için verilmiştir. Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. I. ...
 • Zaman gecikmeli telgraf denkleminin sınırlı çözümleri 

  Türk, Koray (2019)
  Bu çalışmada,Hilbert uzayında, self-adjoint pozitif tanımlı operatörüne sahip zaman gecikmeli telegraf denklem için başlangıç değer problemi incelenmiştir. Bu problemin çözümünün sınırlılığı için kararlılık kestirimleri ...
 • Fonksiyon cisimleri ve kodlar hakkında 

  Şenel, Engin (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, tezin yazımında kullanılacak olan fonksiyon cismi teorisine cebirsel yaklaşım hakkında bilgi verilmiştir. Kodlama teorisinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi verildikten ...
 • SO(1,2) Grubuyla Bağlantılı Casimir Operatörü 

  Işık, Yasemin; Sezgin, Mehmet (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  ...
 • SO (1,3) grubuyla bağlantılı integrallenebilir sistemler 

  Güreke, Ayşen (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmanın birinci bölümünde grup, metrik tensör, integrallenebilir sistemler, prolate ve oblate küresel dalga denklemleri hakkında bilgi verildi. İkinci bölümde SO(1,3) grubunun homojen uzayının farklı parametrik ...
 • Gecikmeli parabolik bir diferansiyel denklemin çözümleri 

  Gürbey, İsmail Hakkı (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışmada gecikmeli parabolik bir diferansiyel denklemin değişkenlerine ayırma ve Fourier serileri ve Laplace dönüşüm metotları kullanlarak tam çözümü ve homotopi analiz metodu kullanılarak yaklaşık çözümü bulunmuştur. ...
 • Topolojik gruplar üzerine 

  Yılmazgüç, Gülsüm Gözde (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmada topolojik gruplar üzerine çalışılmak amaçlanmıştır. I. Bölümde, topolojik grup kavramı verilmiş ve bu gruplarla ilgili teoriler incelenmiştir. II. Bölümde, önce sınırlı topolojik gruplar çalışılmıştır. II. ...
 • Gröbner Tabanları 

  Özenir, Yusuf (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  "Gröbner Tabanları" olarak adlandırılan bu çalışmada izlenen plan aşağıdaki biçimdedir. I. Bölümde çok değişkenli polinomlar ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. II. Bölümde terim sıralamaları ve indirgemeler çalışılmıştır. ...
 • Değerlendirilmiş cisimlerin genişlemeleri ve değerlendirilmiş cisimler üzerinde bazı asallık kriterleri 

  Yılmaz, Yücel (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  1. Bölümde konunun literatürdeki yeri ile ilgili ön bilgiler verilmiştir. 2. Bölümde değerlendirmeler, placeler ve cisim genişlemeleri ile ilgili temel bilgiler verilmiştir. 3. Bölümde değerlendirmelerin genişlemeleri ve ...
 • Değerlendirmeler ve rezidü cisimleri 

  Arıcı, Ahmet (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bir K cismi üzerindeki v değerlendirmesinin K(x) cismine genişlemelerinin sınıflandırılmasının amaçlandığı bu çalışmada izlenen plan aşağıdaki biçimdedir. I. Bölümde değerlendirmeler ve cisim genişlemeleri ile ilgili gerekli ...
 • İkili kuadratik formlar ve yapıları 

  Bayrak, Burç (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  İkili kuadratik formların yapılarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmada izlenen plan aşağıdaki biçimdedir; I. Bölümde konuyla ilgili önbilgiler verilmiştir. II. Bölümde ikili kuadratik formların tipleri ve kare çarpansız ...
 • Belirli tipteki halkalar üzerindeki kodlar hakkında 

  Dertli, Abdullah (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. I.Bölümde kodlarla ilgili gerekli ön bilgiler verilmiştir. II.Bölümde skew cyclic kodlar, skew quasi-cyclic kodlar ve skew constacyclic kodlarla ilgili çalışmalar incelenmiştir. ...
 • Çoğul değerli fonksiyonlar ve sabit nokta teoremleri 

  Hacıoğlu, Emirhan (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Dört bölümden oluşan bu çalışmada metrik uzaylar üzerinde belirli koşulları sağlayan çoğul değerli dönüşümler için sabit nokta teoremleri incelendi ve bazı genellemeler yapıldı. Birinci bölümde tek değerli ve çoğul değerli ...
 • Poisson Denklemi ve Çözümleri 

  Aytin, Murat (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Uygulamalı Matematiğin bir dalı olup Temel Bilimlerden Mühendisliğin tüm alanlarında geniş uygulaması vardır. Fizik ve mühendislik alanında karşılaşılan diferansiyel denklemler, ...
 • Değerlendirmeler ve değer grupları 

  Can, Gülşah (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışmada Cebir ve Sayılar Teorisinde önemli yere sahip iki temel konuda çalışılmıştır. Bunlardan birincisi Değerlendirmeler ve Değerlendirmelerin Genişlemeleri, ikincisi de Değerlendirilmiş Gruplardır. I. Bölümde ...
 • Helmholtz denklemi ve onbir koordinat sisteminde çözümü 

  Doğadaki olayları açıklamak için en etkin ve sistematik yol Diferansiyel Denklem dilini kullanmaktır. Fizik, Kimya, Biyoloji, Astroloji, Mühendislik, Ekonomi ve diğer pek çok Uygulamalı Bilimler, Diferansiyel Denklemlerin ...
 • U(1,3) grubunun simetrik yüzeyine bağlı kuantum integrallenebilir sistemler 

  Bu çalışmanın birinci bölümünde, U ( 1,3 ) grubu ve bu grubun simetrik uzayı anlatıldı. kinci bölümde Laplace-Beltrami operatörü, kuantum sistem, Schrödinger denklemi, analitik devam ve teorik ve pratik çalışmalarda önemli ...
 • Değerlendirmeler ve değerlendirmelerin genişlemeleri 

  I. Bölümde konuyla ilgili gerekli ön bilgiler verilmiştir. II. Bölümde tame genişlemelerine ait teorilere yer verilmiştir. Ardından değerlendirmelerin genişlemeleri konusunda karşılaşılan sabitlerin tanımları verilmiş ve ...
 • Diferansiyel denklem çözümlerinde nokta dönüşümleri 

  Uygulamalı Bilimlerde bir olayı açıklamak ya da bir problemi çözmek çoğu kez bir diferansiyel denklem kurmayı ve onu çözmeyi gerektirir. Bundan dolayı diferansiyel denklemleri sınıflandırmak, çözülebilirlik durumlarını ...
 • W-Uzaklık Fonksiyonu ve Sabit nokta teoremleri 

  Bu çalışmada w -uzaklık fonksiyonları ile oluşturulan sabit nokta teoremleri ve bunlar arasındaki ilişkiler incelenmiş, ayrıca, fonksiyonların sabit noktalarıyla metrik yapısı arasında karakterizasyonlar belirlenmiştir. ...

View more