Show simple item record

dc.contributor.authorÖnel, Hakkı
dc.contributor.advisorCanıtez, İlker Salih(Tez Danışmanı)
dc.contributor.advisor
dc.date.accessioned2014-04-08T12:39:21Z
dc.date.available2014-04-08T12:39:21Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/357
dc.description.abstractBu çalışmada çelik malzemenin ve Bükme Saç Profillerle Konut Üretimi sisteminin yapı üretiminde kullanımının getireceği yararlılıklar irdelenerek sistemin tanıtılması amaçlanmıştır. Çalışmanın bir diğer amacı ise Ülke genelinde gereksinim duyulan depreme dayanıklı, kalite ve konfor ilkelerine uygun olduğu ölçüde ekonomik çözümler de sunabilecek konutların bu sistem kullanılarak üretilebileceği varsayımının sorgulanmasıdır. Çalışmanın sonucunda Bükme Saç Profillerle Konut Üretimi sisteminin doğru olarak uygulanması durumunda kaliteli, hızlı, güvenilir ve ekonomik çözümler sunabileceği, anlaşılmakta bununla beraber üretim süreci boyunca büyük ölçüde yurt dışından getirilen standart ve ayrıntıların ülke koşullarına uygunluğunun yeterince sorgulanmaksızın kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Sistemin Türkiye'de bilinçli ve doğru olarak uygulanabilmesi için sektörün her düzeyde bilgilenmesi ve yeni araştırma-geliştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractThroughout this study it has been aimed to present the system via examining the usefulness of steel material and light gauge steel on building construction. Another aim of the study is to question the hypothesis of construction by using this system with appropriate principles of resistance, quality and comfort in case of an eartquake in the country as well as using it for its being economical. As the result of the study; it has been figured out that solutions of good quality, rapidness, reliability and economy can be offered in condition that the system is applied properly. Nevertheless; throughout the construction period, the problem of not questioning the standards and details provided from outside the coutry sufficiently came out, on the basis of their being proper or improper to the country conditions. To apply the system consciously and properly in Turkey the sector has to be well-informed in all levels and new studies of research and progress should be made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonut Üretimien_US
dc.subjectSac-Metalen_US
dc.subjectÇelik Malzemeleren_US
dc.titleBükme saç profillerle konut üretimi ve Türkiye'de uygulanabilirliğien_US
dc.title.alternativeHouse construction using light gauge steel and its applicability in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0109553en_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record