Show simple item record

dc.contributor.authorEcevit, Hülya
dc.contributor.advisorŞenler, Yaşar
dc.date.accessioned2019-04-09T10:14:00Z
dc.date.available2019-04-09T10:14:00Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/3103
dc.description.abstractAttilâ İlhan, toplumcu sanatın propaganda şeklinde yapıldığı bir dönemde, insana dair duygulardan, aşktan, kadından ve diyalektiğin bir uzantısı olarak değerlendirdiği cinsel eğilimlerden bahseden, bireyin ve cemiyetin tüm sorunlarını sahiplenip şiirlerinde bunlara da yer veren çağdaş bir Türk şairidir. Dünya savaşları, siyasi darbeler, teknoloji ve endüstri alanındaki hızlı büyüme ile sürekli bir gerilim yaşayan 20. yüzyıl insanı, onun bireysel ve toplumsal hayatta yaşadığı çelişkiler, Attilâ İlhan’ın şiirini besleyen en önemli kaynaktır. Yaşam tarzımızı belirleyen dinamiklerin büyük şehirlerde olması, eserlerinde daha çok metropol hayatından bahsetmesinin nedenidir. Büyük çoğunluğu çağdaş hayatın yansıması olan şiirlerinin dışında bir de kendi kültürüne ve köklerine eğildiği eserleri vardır. İlhan, klâsik Türk şiiri estetiği ile Türk halk edebiyatı kültürünü yansıttığı şiirlerinde, geleneksel olanı çağdaş bir ifadeyle verme çabası güder. Attilâ İlhan, gerek tarihi ve milli köklere uzanan şiirlerinde, gerekse metropol hayatının aşkını ve dramını anlattığı eserlerinde, kadını toplum hayatının bir parçası olarak ele alır. Onu tüm incelikleri, güzellikleri ve maddi varlığıyla duyumsar. Materyalist bir şair olan İlhan’ın kadınları, halleri, tavırları, toplumsal hayattaki kimlikleri ve içsel eğilimleriyle gerçek kişilerdir. O, kendi ben’ine ve sevgililerine yazdığı en özel şiirlerinde bile gerçekçi tavrını korumuş, bu duygusal şiirlerde maneviyatı besleyen duygular, İlhan’ın aşka, kadına ve insana duyduğu inanç ile iyimser dünya görüşü olmuştur.en_US
dc.description.abstractAttila İlhan is a contemporary Turkish poet who refers, in his poems, to the emotions of human, love, women, and sexual tendencies which were considered as an extension of dialectics in a period when socialist art was practiced in the form of propaganda, and takes up all the problems of the individual and the society and places them in his poems. The 20th century man, who is experiencing a constant tension with the rapid growth of world wars, political battles, technology and industry, his contradictions in individual and social life, is the most important source of Attila Ilhan's poetry. The fact that the dynamics determining our way of life are in big cities is the reason why he mentions more metropolitan life in his works. Apart from his poems, the vast majority of which are reflected in contemporary life, he also has works where he focuses on his own culture and roots.In his poetry, which reflects the aesthetics of classical Turkısh literature and the Turkısh folk literature, İlhan tries to give the traditional with a contemporary expression. Attila İlhan addresses the woman as a part of society's life, both in his poems dating back to the historical and national roots and in his works describing the love and drama of metropolitan life.He senseswoman with all the delicacies, the beauty and the material presence. Asa materialistic poet, women to Ilhan are real people with their manners, attitudes, identities in social life and inner tendencies.He has preserved his realistic attitude even in his most private poems written to his own-self and his lovers, and the emotions nourishing the spirituality in these poems are the his optimistic worldview and the his belief in love, woman and human.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAttilâ İlhanen_US
dc.subjectCumhuriyet Dönemien_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectYeni Türk Edebiyatıen_US
dc.subjectAttilâ İlhanen_US
dc.subjectRepublican Perioden_US
dc.subjectWomanen_US
dc.subjectPoetryen_US
dc.subjectNew Turkish Literature.en_US
dc.titleAttila İlhan’ın şiirlerinde kadınen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record