Show simple item record

dc.contributor.authorErgün, Canan
dc.contributor.advisorTopaloğlu, Yüksel
dc.date.accessioned2019-04-08T10:13:31Z
dc.date.available2019-04-08T10:13:31Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/3076
dc.description.abstractÖZET Bu çalışma Ayfer Tunç’un bugüne kadar yayımlanan tüm hikâye ve romanlarındaki kadın karakterleri incelemeyi esas alır. Çalışmanın amacı Ayfer Tunç’un hikâye ve romanlarında yer alan kadın karakterleri sınıflandırarak bunları aşk, cinsellik, aldatmak, yalnızlık, ölüm, psikolojik rahatsızlıklar, şiddet ve kıskançlık gibi bireysel olgular ile gelenek, bekâret ve namus, kültürel farklılık, mekân unsuru gibi toplumsal olgular açısından ortaya koymaktır. Belirtilen amaç doğrultusunda Ayfer Tunç’un hikâye ve romanları incelenmiş, elde edilen bilgiler tasnif ve tahlil edilmiştir. Çalışmamız Giriş, Sonuç ve Kaynakça dışında üç bölümden oluşur. Giriş’te Ayfer Tunç ile ilgili yapılmış daha önceki çalışmalardan bahsedilmiştir. Birinci Bölüm’de yazarın hayatı, sanat ve edebiyat üzerine düşünceleri, eserleri; İkinci Bölüm’de hikâye ve romanlarının kurgusu verilmiştir. Üçüncü Bölüm’de de bireysel ve toplumsal olgular bağlamında kadın karakterler incelenmiştir. Sonuç’ta çalışma boyunca elde edilen bulgular ortaya konmuştur. Kaynakça’da ise araştırmanın temeli olan hikâye ve romanlar ile çalışma boyunca yararlanılan kaynaklar gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study is based on analyzing woman characters in all stories and novels of Ayfer Tunç that are published until today. The aim of the study is to exhibit women characters by classifying them in terms of social facts such as tradition, virginity and chastity, cultural difference, space and personal facts such as love, sexuality, infidelity, loneliness, death, psychological disorders, violence and jealousy. According to this aim, Ayfer Tunç’s stories and novels were examined, the information obtained was analyzed and classified. Our study consists of three chapters besides Introduction, Conclusion, and References. In the Introduction, previous researches about Ayfer Tunç are mentioned. In the First Chapter, author’s biography, works, ideas about art and literature are explained. In the Second Chapter, the fictions of novels and stories are given. In the Third Chapter, woman characters in the context of social facts and personal facts are investigated. In the Conclusion the findings obtained during the study are revealed. In the References, stories and novels which our research based on and the sources benefited from during the study are listed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAyfer Tunçen_US
dc.subjectHikâyeen_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectStoryen_US
dc.subjectNovelen_US
dc.subjectWomanen_US
dc.titleAyfer Tunç’un hikaye ve romanlarında kadınen_US
dc.title.alternativeWoman in Ayfer Tunç’s stories and novelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record