Show simple item record

dc.contributor.authorGülvodina, Gonca
dc.contributor.advisorDoğan, Levent
dc.date.accessioned2019-02-19T10:08:17Z
dc.date.available2019-02-19T10:08:17Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/3069
dc.description.abstractÖZET Bu çalışmada Bulgaristan’ın Eski Cuma İli ve Yöresinde konuşulan ağızlar tespit edilmiş, bu ağızların STT’ den farklı özellikleri saptanmıştır. Çalışma “Giriş”, “İnceleme”, “Metinler”, “Sözlük” ve “Kaynakça” bölümlerinden meydana gelmektedir. Tez, son yıllarda artan ağız çalışmaları rehber edinilerek ve bu çalışmalarda yer alan yöntemler izlenerek oluşturulmuştur. Bölgede 17 köy gezilmiş ve 40 metin sesli ve görüntülü olarak derlenmiştir. Derlenen metinlere kaynaklık edenlerin o bölgede doğup büyümüş kişiler olmalarına dikkat edilmiştir. Giriş bölümünde Bulgaristan ve Eski Cuma ile ilgili genel bilgilere yer verilmiş, derleme yapılan köyler hakkında edinilen bilgiler paylaşılmıştır. Metinler transkripsiyonlu olarak incelenmiş ve Türkiye Türkçesi’yle karşılaştırılmıştır. Bölgeden derlenen metinler üzerinde ses ve şekil bilgisi incelemeleri yapılarak bölgenin Türkiye Türkçesinden farklı ses ve şekil özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Sözlük bölümünde bölgenin yerel söz varlığında kullanılan sözcüklerin gözler önüne serilmesi amaçlanmıştır. Kaynakça bölümünde tezin oluşturulması aşamasında yararlanılan eserlerin künyeleri verilmiştir. Sonuç olarak bu incelemedeki amaç Türkiye Türkçesi ve Balkan ağızlarına katkı sağlamaktır. Yapılan incelemeler ışığında bölgeye hakîm olan ağız özellikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmış, bölgenin yerel söz varlığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study dialects in Targovishte (Eski Cuma) Province and its territory have been identified and compared differences of such dialects from Standard Turkey Turkish. Sections of this study include "Introduction", "Review", "Texts", "Vocabulary" and "Bibliography". The thesis has been composed by light of dialect studies that recently become of great interest and following the methods in these studies. 17 villages were visited and 40 texts were collected in audio as well as video. It has been taken care of sources that were originally born and grown up in that region. In the Introduction Section general information have been presented about Bulgaria and Targovishte (Eski Cuma) Province and villages where collections were made. Text have been analyzed in the transcript and compared with Turkey Turkish. Texts which collected from the region were examined in point of phonetic and morphologic then has been tried to reveal phonetically and morphologically differences from the Turkey Turkish. In the Vocabulary Section intends to shed light on local vocabulary used in the region and finally in the Bibliography Section includes a list of references. As a conclusion, this study aims to contribute on Turkey Turkish and Balkan dialects. In the light of studies, main characteristics of dialects in Targovishte (Eski Cuma) Province and its territory have tried to been unveiled and local vocabulary of the region was defined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBulgaristanen_US
dc.subjectEski Cumaen_US
dc.subjectSes ve Şekil bilgisien_US
dc.subjectAğız Özelliklerien_US
dc.subjectSözlüken_US
dc.subjectBulgariaen_US
dc.subjectTargovishte (Eski Cuma)en_US
dc.subjectPhonetics and Morphologyen_US
dc.subjectCharacteristics of Dialecten_US
dc.subjectVocabularyen_US
dc.titleTırgovişte (Eski Cuma) ili ve yöresi ağızlarıen_US
dc.title.alternativeDialects in Targovishte (Eski Cuma) province and Its territoryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record