Show simple item record

dc.contributor.authorBabayev, Khayal
dc.contributor.advisorKamil, İbrahim
dc.date.accessioned2019-02-06T06:22:44Z
dc.date.available2019-02-06T06:22:44Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2907
dc.description.abstractAzerbaycan istiklalini kolay kazanmamıştır. SSCB’deki birçok devlet Birliğin dağılması sonucu birer devlet olarak ortaya çıkarken Azerbaycan 1988’den 1991’e kadar devam eden halk ayaklanması sonucu bağımsızlığını kazanmıştır. Ayaklanma sırasında Azerbaycan zorluklara göğüs germiş, gerçek bir mücadele örneği ortaya koymuş ve sayısız kurbanlar vermiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti 18 Ekim 1991 yılından itibaren, Kafkasya’nın güneyinde, Hazar Denizi’nin batı kıyılarında kendi bağımsızlığını sürdürmektedir. Dünyada güç sahibi olan devletlerin çıkar ve ilgilerinin olduğu bölgede yer alan, Batı ve Doğu ara kesmesinde zengin enerji kaynaklarına sahip olan Azerbaycan’ın stratejik konumu göz ardı edilemeyecek derecede önemlidir. Çalışmanın birinci bölümünde, dünyada yer alan enerji kaynakları, enerji jeopolitiği ve enerji güvenliği konusuna vurgu yapılacaktır. Çalışmada yer alan ikinci bölümde Azerbaycan’ın jeopolitik önemi, sahip olduğu enerji kaynakları, bu kaynaklarının gelişimi ve stratejik önemi, Azerbaycan’ın enerji politikası ve güvenliği konusu ele alınacaktır. Üçüncü bölümdeyse, Azerbaycan’ın enerji rekabeti, enerji konusunda yabancı şirketlerle yapılan anlaşmaları, petrol boru hattı projeleri ve Hazar’ın hukuki statü sorununu ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractAzerbaijan has not gained its independence with ease. While many states emerged as a consequence of the disintegration of the Union of several states in the USSR, Azerbaijan became independent after the popular uprising which continued from 1988 to 1991. During uprising, Azerbaijani people have endured many difficulties, demonstrated a true example of endeavor and gave a number of sacrifices. The Republic of Azerbaijan has maintained its presence as an independent country in the south of the Caucasus, on the Western coast of the Caspian Sea, since 18 October 1991. It is highly important to note that the strategic importance of Azerbaijan should not be disregarded as it is located in the region with vast energy resources where the West and East intertwine and the interests of the leading states of the world intersect. The first part of this work looks at the energy resources, energy geopolitics and energy security in the world. In the second part of the study, the geopolitical importance of Azerbaijan, the energy resources it possesses, the development and strategic importance of these resources, the energy policy and security of Azerbaijan will be involved. The last chapter in the study will focus on Azerbaijan's energy competition, contracts with foreign companies on energy, oil pipeline projects and the legal status of the Caspian.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAzerbaycanen_US
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectGüvenliken_US
dc.subjectStratejik Önemen_US
dc.subjectAzerbaijanen_US
dc.subjectStrategic Importanceen_US
dc.subjectEnergyen_US
dc.subjectSecurityen_US
dc.titleAzerbaycan’ın stratejik önemi ve enerji güvenliğien_US
dc.title.alternativeThe strategic importance of Azerbaijan and energy securityen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record