Show simple item record

dc.contributor.authorÜnver, Gülşah
dc.contributor.advisorYılmaz, Ali
dc.date.accessioned2018-08-09T11:34:05Z
dc.date.available2018-08-09T11:34:05Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2883
dc.description.abstractArtistik anatomi insan vücudunun dış hatlarının boyutlarını ve orantılarını sanatsal bir bakış açısıyla inceleyen bir anatomi dalıdır. Vücut şekillerinin dıştan incelenmesi ve buna dayanarak sanat eserleri ortaya çıkarılması, vücuttaki çeşitli uzunlukların ölçülmesini ve birbirine oranlanmasını gerektirmiştir. Bunun sonucunda çeşitli eşitlikler, orantılar ortaya konmuştur. Resim ve heykel gibi güzel sanatlarla uğraşan tüm sanatçılar güzellik için optimum belirli orantılardan (kanonlardan) bahsetmişlerdir. Ancak evrensel bir kriter oluşturulamamıştır. Yüz güzelliği açısından da burunla ilgili olan oranlar arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Kimileri yüzdeki güzellik algısı ve bu dengenin altın oran nedeniyle olduğunu kabul etmektedir. Sanatçıların eserlerinde kullanmış olduğu bu oranların günümüzde plastik ve rekonstrüktif cerrahilerde de varlığından sıkça bahsedilmektedir. Bizim çalışmamızda bu oranlar konu alındı. Bu oranların günümüz insanları üzerindeki etki düzeyi belirlenilmeye çalışıldı. Bunun için demografik bilgiler ve estetik algının ölçüldüğü bölüm olmak üzere 2 bölümden oluşan anket formu hazırlanıldı. Anket formunda estetik algının ölçüldüğü bölüm profesyonel ressamdan yardım alınarak oluşturulmuş olunup her bölümde 4 adet olacak şekilde toplam 12 adet resmi içermiştir. Bu resimler burun genişliği değiştirilerek oluşturulmuş resimler oldu. Çalışmamıza 384 gönüllü dahil edilerek anket gönüllüler tarafından doldurtulmuştur. Elde edilen veriler değerlendirilerek yüzde burun lokalizasyonlu orantıların estetik algıya yönelik tespiti yapılmıştır. Veriler tüm yönleriyle incelendiğinde bulgularımızdan; güzelliği temsil ettiğine inanılan oranlardan altın oran’ın günümüz insanları üzerinde de güzelliği temsil ettiği sonucunu saptadık. Naso-oral ve naso-orbital oranlara yönelik ise ilgili seçeneklerin yüzde çoğunlukta işaretlenmediğini saptadık. Sonuç olarak; ‘Güzelliği temsil ettiği düşünülen oranların günümüz insanları üzerindeki geçerliliği, oranlara göre değişiklik göstermektedir’ diyebiliriz.en_US
dc.description.abstractArtistic anatomy is the branch of science that studies the size of human body lines and their ratio with an artistic perspective. Artistic anatomy has existed in art history and art theory. Examination of body lines and producing works of art on this basis requires the measurement of various lengths in the body and propotioning them to each other. As a consequence various equations and proportions have been set forth. All the artists involved in fine arts like painting and sculpture have talked about the optimum ratio of the specific for beauty (canons). But a universal criterion has not been established. Also it is believed that a relationship in terms of facial beauty exists among the ratios related to nose. Some accept that the perception of beauty and this balance is due to the golden ratio. At this point,some persons mention ‘‘the golden ratio’’which for centuries has been at physics and mathematics. These ratios which have been used in the works of artists are frequently mentioned at plastic and reconstructive surgery today. These rations were handled as a subject at our study. Effect levels of these ratios were determined on today’s people. For this aim, firstly questionnaire was prepared. Questionnaire contained two parts. First part in this questionnaire contained demographical information and second part in this questionnaire measured aesthetic perception. Measured as part of the aesthetic perception in questionnaire (second part in questionnaire) included three sections. Each section included four pictures so that the total number of pictures is 12. These pictures were prepared by taking help from professional artists. These pictures were be created changing the width of the nose. 384 volunteers were chosen for our study and survey forms were filled by these volunteers. Evaluating the resulting data, labor impact was identified on the aesthetic perception of nose localized proportions at face. As known, according to some people these rates represent beauty. Are these rations really represent beauty on today’s people? These status was examined. When all aspects of the data are examined; The golden ratio from which is believed to represent beauty also represents beauty for today's people. For naso-oral and naso-orbital ratios, we found that the majority of the relevant options were not marked. The result of study is “ The validity of the ratios deemed to represent beauty on today's people varies according to the proportions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectArtistik Anatomien_US
dc.subjectAltın Oranen_US
dc.subjectKanonlaren_US
dc.subjectArtistic Anatomyen_US
dc.subjectGolden Ratioen_US
dc.subjectCanonsen_US
dc.titleArtistik anatomi açısından yüz morfometrisinin estetik algısına etkisien_US
dc.title.alternativeIn terms of artistic anatomy effect to aesthetic perception of face morphometryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record