Show simple item record

dc.contributor.authorFidan, Çiğdem
dc.contributor.advisorDıbırdık, İlker
dc.contributor.advisor
dc.date.accessioned2018-08-09T11:09:24Z
dc.date.available2018-08-09T11:09:24Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2881
dc.description.abstractDünya genelinde meme kanseri, kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Tedavisinde, tek bir ilaç yerine çoklu ilaç kombinasyonlarının kullanımının daha etkili olduğu yapılan bazı çalışmalarla ortaya konulmuştur. Ankaferd Bloodstoper (ABS)’in oluşumunda yer alan bitkilerin antikanser etkisi, yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir. Meme kanserinin tedavisinde kullanılan ilaçlardan bazıları; karboplatin, sisplatin, doksorubisin ve dosetakseldir. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın amacı, öncelikle ABS’nin MCF-7 insan meme kanseri hücrelerinde, hücre canlılığı üzerindeki etkisini in vitro olarak değerlendirmektir. Sonrasında, ABS’nin rutin olarak klinikte kullanılan belirlediğimiz kemoteröpatik ilaçlarla kombinasyonlarının, hücre canlılığı üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmalarımız, ABS’nin kültür ortamına eklenmesinin hücre canlılığını doz bağımlı bir şekilde azalttığını göstermiştir. MCF-7 hücreleriyle yaptığımız MTT testi sonuçlarından elde ettiğimiz verilere göre; kemoteröpatik ilaçların ABS ile birlikte uygulanması, kümülatif bir etki göstererek hücre canlılığını ayrı ayrı uygulamalarına göre daha çok azaltmıştır. ABS’nin bu ilaçlarla kombinasyonunun mitokondiriyal yolaktaki genler üzerine etkisi araştırılmış ve ayrı ayrı uygulamalarına göre kombinasyonların Bax, P53 ve Kaspaz-9 gen ifadelerini istatistiksel olarak arttırdığı saptanmıştır. Tali görüntü tabanlı sitometri analizinin sonucunda, ABS'nin apoptotik etkisinin, bu çalışmada kullanılan konvansiyonel ilaçlara kıyasla üstün olduğu gözlenmiş ve kemoterapötik ilaçların tek başına kullanılması yerine, ABS ile kombinasyonları gen ifadesi üzerindeki etkiyi arttırmıştır. Ancak, şu anda kliniktede kullanılan bu antikanser kemoterapötiklerinin kombinasyonu, ABS'nin apoptotik etkisini azaltmıştır.en_US
dc.description.abstractBreast cancer is the leading cancer type seen diagnosed among women in worldwide. Using combination of multiple drugs instead of single drug for treatment has been proven to be more affective by various studies. Anticancer activity of each individual herbal constituent of Ankaferd Bloodstoper (ABS) has been shown in many reports. Some of the drugs used in the treatment of breast cancer are carboplatin, cisplatin, doxorubicin and docetaxel. In this study, our primer aim was to assess the in vitro cell viability reducing effect of ABS on MCF- 7 human breast cancer cells. Our second aim was yo evaluate the afficiacy of combinations of ABS with conventional chemotherapeutic drugs, which are routinely used clinically, based on in vitro cellular viability. Our studies indicated that ABS addition to culture medium results in decreased cell viability in a dose-dependent fashion. According to the our results obtained from MTT test using MCF-7 cells, co-administration of chemothrapeutic drugs with ABS showed various levels of synergistic anticancer activities when compared with individual treatments. In our studies, combination of ABS with these drugs showed an effect on the apoptotic mitochondrial pathway genes and it has been found that the combinations statistically increase Bax, P53 and Caspase-9 gene expressions of MCF-7human breast cancer cells. Our result of Tali image based cytometry analysis showed that the apoptotic effect of ABS was superior comparing the conventional drugs used in this study. Combination of these currently clinically used anticancer chemotherapeutics blunted the apoptotic effect of ABS.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectABSen_US
dc.subjectMeme Kanserien_US
dc.subjectMCF-7en_US
dc.subjectİlaç Kombinasyonuen_US
dc.subjectBreast Canceren_US
dc.subjectDrug Combinationen_US
dc.titleAnkaferd bloodstopper kanama durdurucunun in vitro meme kanseri hücrelerinin çoğalmaları üzerine olan etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of ankaferd Obloodstoper on in vitro proliferation of breast cancer cellsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record