Show simple item record

dc.contributor.authorZencirkıran, Murat
dc.contributor.authorKırgız, Mehmet Serkan
dc.date.accessioned2018-08-08T07:24:54Z
dc.date.available2018-08-08T07:24:54Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2863
dc.description.abstractBu tezin amacı, ayçiçeği çekirdeği kabuğu lifinden üretilen yapı malzemesinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ölçülmesidir. Deneysel çalışmalar için, 30x30x2 ±0.1 (cm) plak, 5x10x20 ±1 (cm) prizmatik ve 15x15x15 ±1 (cm) kübik alternatif ahşap numuneler, ayçiçeği çekirdeği kabuğu lifleri ve doğada çözünebilen bağlayıcının kalıplanmasıyla üretildi. Birim hacim kütle, su emme oranı, kapilarite, görünür porozite, görünür doluluk oranı gibi fiziksel deneylerin yanısıra eğilme momenti dayanımı, basınç dayanımı ve Schmidt yüzey sertliği gibi mekanik deneyler, ayçiçeği çekirdeği kabuğu lifli alternatif ahşap numunelerle gerçekleştirildi. Ayçiçeği çekirdeği kabuğu lifli alternatif ahşap numuneleri 0.59 (g/cm3) birim hacim kütle, % 46 su emme oranı, 10-6 (cm2/sn) kapilarite, % 3.2 görünür porozite, % 96.7 görünür doluluk, 2.92 (MPa) eğilme momenti dayanımı, 25.7 (MPa) basınç dayanımı ve 23.2 Schmidt yüzey sertlikliği bulgularına sahip olduğu gösterildi. Ayrıca, ayçiçeği çekirdeği kabuğu lifli alternatif ahşap panel tarafımızca üretilerek sehpa tasarlandı ve bir numunenin polivinilklorür kaplanmasıyla onun kullanılabilirliği gösterildi. Sonuçların ışığında, üretilen bu ayçiçeği çekirdeği kabuğu lifli alternatif ahşap yapı malzemesinin kullanımı önerilebilir.en_US
dc.description.abstractPurpose of this thesis is to measure physical and mechanical properties of construction materials made of sunflower seed husk fiber. For test studies, 30x30x2 ± 0.1 (cm) plak, 5x10x20 ±1 (cm) prismatic, and 15x15x15 ±1 (cm) cubic alternative wood samples are manufactured with molding of the sunflower seed husk fiber and biodegradable binder. Mechanical tests, such as bending moment strength, compressive strength, and Schmidt surface hardness, are carried out with the sunflower seed husk fiber alternative wood samples as well as physical tests, such as unit weight, water absorption rate, capillarity, apparent porosity, and apparent fullness. It is shown that the sunflower seed husk fiber alternative wood samples have the findings that the unit weight is 0.59 (g/cm3); the water absorption is 46%; the capillarity is 10-6 (cm2/sn); the apparent porosity is 3.2%; the apparent fullness is 96.7%; the bending moment strength is 2.92 (MPa); the compressive strength is 25.7 (MPa); and the Schmidt surface hardness is 23.2. However, the sunflower seed husk fiber alternative wood panel is made by ourselves is designed a loots, and it is shown that a sample covered with polyvinilclorur for its usability. In the light of results, it could be concluded that is the using of this sunflower seed husk fiber alternative wood construction material made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAyçiçeği çekirdeği kabuğu lifien_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.subjectDoğal Bağlayıcıen_US
dc.subjectFiziksel Özellikleren_US
dc.subjectMekanik Özellikleren_US
dc.subjectSunflower Seed Husk Fibreen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectNatural Binderen_US
dc.subjectPhysical Propertiesen_US
dc.subjectMechanical Propertiesen_US
dc.titleAyçekirdeği kabuğu lifinden üretilen yapı malzemesinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ölçülmesien_US
dc.title.alternativeMeasuring for physical and mechanical properties of construction material made from sunflower seed husk fiberen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record