Show simple item record

dc.contributor.authorUçaş, Işıl
dc.contributor.advisorÖbek, Ali İhsan
dc.date.accessioned2017-04-20T08:08:01Z
dc.date.available2017-04-20T08:08:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2104
dc.descriptionYüksek Lisans Tezitr
dc.description.abstractYapılan bu çalışma, Hüseyin Daniş'in 1927 yılında bastırmış olduğu Rubaiyyat-ı Ömer Hayyam isimli kitabı üzerinedir. Hayyam, İran kültür, medeniyet ve ilmine hizmet eden, onları Doğu ve Batı'ya tanıtan büyük bir şahsiyettir. Biz bu çalışmamızda böylesine önemli bir şahsiyeti Hüseyin Daniş'in eseri aracılığıyla çeşitli yönleriyle tanıtmayı amaçlıyoruz. 19. yy.'dan itibaren Ömer Hayyam ve Rubaileri Batılı edebiyat araştırmacılarının ve oryantalistlerin üzerinde en çok araştırma yaptıkları ve söz söyledikleri bir alan olmuştur. Biz de incelememizi, Türk edebiyatında Hayyam rubaileri tercüme ve araştırmaları alanında en önemli kaynaklardan biri olduğunu düşündüğümüz Hüseyin Daniş'in eseri üzerinde gerçekleştirdik. Hüseyin Daniş'in Rubaiyat-ı Ömer Hayyam isimli eserini okumamızda TDK'nın Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğünü esas aldık. Ancak birbirleriyle karıştırılabileceğini düşündüğümüz bazı sözcüklerde sözcüğün aslına sadık kaldık. Özel isimlerden oluşan terkiplerde, terkibi aslına uygun olarak okuduk.en_US
dc.description.abstractAbstracten_US
dc.description.abstractThis study is about the Rubaiyat-ı Ömer Hayyam published by Hüseyin Daniş in 1927. Ömer Hayyam is an important person for the Persian civilization, literature and in the world. The aim of this study is to indiroduce such an important person through the work of Hüseyin Daniş. The study includes introduction, the text which we read and the conclusion. In the introduction, firstly information about rubai is given and then the rubais and the philosophy of Ömer Hayyam is introduced. The writer of the work, Hüseyin Danış is mentioned and general information of Rubaiyat of Ömer Hayyam is given. It also includes subjects of the titles and sub-titles of the work.In the conclusion the thesis is evaluated in general. While studying the Rubaiyat-ı Ömer Hayyam by Hüseyin Daniş we based the study on TDK writing Guide and Turkish Dictionary we rean the comppsitions of special names according the original composition. The rubais of the work was given in Persian and the translation of proses are read.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectÖmer Hayyamen_US
dc.subjectİran edebiyatıen_US
dc.subjectRubaien_US
dc.subjectThe Persian literatureen_US
dc.titleRubaiyat-ı Ömer Hayyamen_US
dc.title.alternativeRubaiyat-ı Ömer Hayyamen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0069775en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record