Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, Bayram
dc.contributor.advisorHacıhafızoğlu, Oktay
dc.date.accessioned2017-04-20T06:24:38Z
dc.date.available2017-04-20T06:24:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/1/2085
dc.description.abstractİnsanoğlunun gelişimiyle birlikte artan ihtiyaçlarını karşılamak için gereksinim duyduğu en önemli hammadde enerji olmuştur. İlk enerji kaynağı olarak hayvanların kullanılmasının takibinde enerji kaynağı konusunda mekanik ilk kaynaklardan biri ünlü filozof Heron?un tasarladığı basit buhar türbini zamanla yerini gelişmiş gaz türbinlerine bırakmıştır. Bu çalışmada bu süreçte gaz türbinlerinin tarihsel gelişimi ve bu gelişimde oluşturulan çeşitli gaz türbini çevrimlerine değinilmiştir. Ülkemizde doğalgaz kombine çevrim santrallerine öncülük eden santrallerden olan Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin tarihi ve kuruluş süreçleri ve kullanılan gaz türbinlerinin teknik verileri gibi konulardan bahsedilmiştir. Hamitabat Termik Santrali 1200 MW kurulu gücü sayesinde ülkemizin enerji arzında önemli bir yer tutmaktadır. Sağladığı istihdam ve yetiştirdiği personel ile yurt içinde çeşitli bakım faaliyetlerinde yer alarak bu sektörde öncü kurumların başında gelmektedir. Bu çalışmada kombine çevrim santralindeki gaz türbini elemanları tanıtılacaktır. Yapılan bakım işlemlerinde ana amacı oluşturan parçaların durumunu tespit etmeye yönelik çalışmalara değinilmiştir. Tahribatsız muayene yöntemlerine değinilmiş ve bakım çalışmaları sırasında ne gibi uygulamalar yapıldığı gösterilmiştir.Son yıllarda artan enerji talebiyle birlikte güç santrallerinde verimin yanı sıra bu verimin kullanılabilirliği yani emre amadelik ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada ülkemizin enerji arzının büyük payını oluşturan doğalgaz kombine çevrim santrallerinde yapılan C Tipi Bakım çalışması incelenmiştir. Yapılan demontaj ve montaj çalışmaları, incelenerek Hamitabat Kombine Çevrim Santralinde bulunan ALSTOM GT13D2 gaz türbinlerinde C Tipi Bakım çalışması süreci takip edilmiştir. Yapılan çalışmalar bu alanda çalışan veya çalışmak isteyenlere yardımcı olabilmesi amacıyla adım adım fotoğraflanmış ve yapılan işlemler açıklanmıştır. C Tipi Bakım süreci detaylı bir çalışma olması sebebiyle, bakımın ana hatları anlatılmıştır.en_US
dc.description.abstractabstracten_US
dc.description.abstractEnergy becomes the most important raw material for human beings as he and his needs developes. After the usage of the animals for the first energy source, a simple steam turbine designed by Heron, a famous philosopher, takes place for the first mechanical energy source. In time developed gas turbines take place of the first simple steam turbines. In this study, historical evolution of the gas turbines and gas turbine cycles are refered. Hamitabat Combined Cycle Power Plant is a pioneer between combine cycle power plants in our country. Its history, foundation and gas turbines technical datas are examined. Hamitabat Power Plant takes an important place for energy presentation with its 1200 MW energy supply. It is one of the first pioneered coorporation as it deploy and educate the employees in energy sector. Parts of a gas turbine, in a combined cycle power plant, is examined in this study. Main purpose of a maintenance is determining the conditions of the turbine elements. In this study, non destructive maintenance methods are examined and the usage of this methods are demostrated.Recent years as the energy demand increase, not only the efficiency but the usage of this efficiency becomes important. In this study, C Inspection in a natural gas combine cycle power plant, which takes a big part of energy supply of our country, is examined. Assembly, disassembly works of ALSTOM GT13D2 of Hamitabat Power Plant examined and C Inspection Maintenance process followed. Works that all have done are photographed and explained step by step for the people who wants to work in this sector. Because of the fact that C Inspection is a detailed work, main process is examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectGaz Türbinien_US
dc.subjectC Tipi Bakımen_US
dc.subjectYanma Odasıen_US
dc.subjectKombine Çevrimen_US
dc.subjectKompresören_US
dc.subjectCombined Cycleen_US
dc.subjectC Inspectionen_US
dc.subjectGas Turbineen_US
dc.subjectCompressoren_US
dc.subjectCombustion Chamberen_US
dc.titleAlstom GT13D2 gaz türbinlerinde yapılan C tipi bakım çalışmalarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of alstom GT13D2 gas turbine C inspection maintenanceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0093681en_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record