Total Visits

Views
Öğretmenlerin duygusal taciz (mobbing)'e ilişkin algıları (Edirne ili örneği)1478
Bilişim teknolojilerinin zihinsel engellilerin e-eğitiminde kullanılması ve örnek bir uygulama geliştirilmesi1138
Sporun ekonomi içindeki yeri ve spor pazarlama: Üç büyük spor klübünde uygulamalı bir araştırma1004
Balkan savaşları sonrası Rumeli'den Türk göçleri ve Osmanlı Devleti'nde iskanları983
Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki842
Türkiye'de lojistik sektörü ve dış ticaret üzerine etkileri824
Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi776
Karar verme sürecini etkiyelen faktörler ve karar verme sürecinde etiğin önemi:Uygulamalı bir araştırma770
Sağlık hizmetleri pazarlaması: Hastaların sunulan hizmetlerin kalitesini algılamaları üzerine bir uygulama764
Engelli çocuğa sahip ailelerin yaşam kalitesinin incelenmesi748