Güncel Gönderiler

  • Çeşitli bitkilerin antioksidan özelliklerinin incelenmesi 

    Şit, Latifşah (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
    Bu çalışmada, reyhan (Ocimum basilicum L.) ve çıbrıka (Satureja hortensis L.)'nın antioksidan aktiviteleri çeşitli yöntemler kullanılarak incelendi. Bu amaçla, kurutulup toz haline getirildikten sonra çözücü olarak su, ...