Now showing items 1-1 of 1

    • Kırımlı Rahmi ve divanı 

      Ö., Sevgi (Trakya Üniversitesi, 2012-06)
      XVIII. yüzyıl Divan şairlerinden olan Rahmî, Kırımlıdır. İstanbul’a gelip kaside takdimiyle Damat İbrahim Paşa’ya intisâb etmiştir. Daha sonra defeterdarlık, tersâne katipliği ve mektubculuk görevlerinde bulunmuştur. Kalemi ...