Now showing items 1-1 of 1

    • 1990’larda ABD dış politikasında Balkanlar 

      Vızdık, Çisem (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Eski çağlardan bu yana Balkan coğrafyası jeopolitik ve jeostratejik bir öneme sahiptir. Sahip olduğu bu stratejik konum; etnik, dini, siyasi ve coğrafi unsurlarla bütünleştiğinde Yugoslavya’yı işaret etmektedir. Bölgenin ...