Now showing items 1-1 of 1

    • Avrupa Birliği çevre politikaları 

      Küresel anlamda gittikçe önem kazanan çevre kavramı ve çevre politikaları özellikle Avrupa Birliği politikaları içerisinde gün geçtikçe daha özel bir hal almaya başlamış ve önemli gelişmeler göstermiştir. Önemine binaen ...