Now showing items 1-1 of 1

    • Rubaiyat-ı Ömer Hayyam 

      Uçaş, Işıl (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
      Yapılan bu çalışma, Hüseyin Daniş'in 1927 yılında bastırmış olduğu Rubaiyyat-ı Ömer Hayyam isimli kitabı üzerinedir. Hayyam, İran kültür, medeniyet ve ilmine hizmet eden, onları Doğu ve Batı'ya tanıtan büyük bir şahsiyettir. ...