Advanced Search

Now showing items 1-20 of 25

  • 12 Mart 1971 muhtırası’nın Türk romanına yansımaları 

   Topkaya, Musa (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   12 Mart 1971’de TSK bir muhtıra vererek hükümeti istifaya zorlamış; bu askerî muhtıranın ve ardından gelen sıkıyönetim rejiminin toplumda -özellikle de sol çevreler üzerinde- politik sosyal ve bireysel bakımdan sarsıcı ...
  • Ahmet Kutsi Tecer ve Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Edirne 

   Topaloğlu, Yüksel (Trakya Üniversitesi, 2007)
   City is a theme that has been used in Turkish literature for a long period. In this context; specific culture centers such as Konya, Bursa, Erzurum, Ankara, and especially İstanbul were often held and used in our literature. ...
  • Attilâ İlhan’ın eserlerinde millî mücadele ve Cumhuriyet 

   Altın, Elif; Topaloğlu, Yüksel (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Türk Edebiyatı’nın ve Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Attilâ İlhan, 1940’lı yılların sonlarından itibaren ülkemizde şiir, roman, eleştiri, köşe yazısı ve deneme türlerinde yazdığı çeşitli eserleri ile okunan ...
  • Ayfer Tunç’un hikaye ve romanlarında kadın 

   Ergün, Canan (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   ÖZET Bu çalışma Ayfer Tunç’un bugüne kadar yayımlanan tüm hikâye ve romanlarındaki kadın karakterleri incelemeyi esas alır. Çalışmanın amacı Ayfer Tunç’un hikâye ve romanlarında yer alan kadın karakterleri sınıflandırarak ...
  • Bir Töre Oyunu: Besa Yahut Ahde Vefa 

   Topaloğlu, Yüksel (Trakya Üniversitesi, 2013)
   Şemsettin Sami is a well-known figure in Turkish culture and literature, especially for his very important works in the fields of language and lexicography. However, he has a lot of unknown aspects which played second ...
  • Cumhuriyet dönemi fantastik Türk hikayesi üzerine bir inceleme 

   Çeker, Yasemin Olur (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Bu çalışma Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatındaki fantastik hikâyeleri esas almıştır. Çalışma, Giriş, Sonuç ve Kaynakça dışında iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm'de kavram olarak fantastik ele alınıp, dünya ...
  • Çicek mecmuası (İnceleme-Metin) 

   Aygün, Füsun (Trakya Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında Çiçek Mecmuası adı ile çıkan derginin Osmanlıcadan günümüz Türkçesine aktarılmasını esas alan bir çalışmadır. Çiçek Mecmuası ilk başlarda “Mektep ve Aile Mecmuası” adıyla ...
  • Durali Yılmaz’ın romanları üzerine bir inceleme 

   Bayramoğlu Çanakpınar, Neslişah (Trakya Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türk edebiyatına Batılı anlamda roman Tanzimat’la birlikte girmiştir. İlk olarak çevirilerle edebiyatımızda yer edinmeye çalışan roman, bu dönemde birçok farklı türde karşımıza çıkmaktadır. 1940-1970 yılları ...
  • Halide Edib Adıvar'ın eserlerinde milli mücadele ve cumhuriyet 

   Çetin, Seda (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Hemen her anlatı türünde eser vermiş olan Halide Edib Adıvar (1882-1964), Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. II. Meşrutiyet yıllarında yazmaya başlayan Halide Edib, Cumhuriyet'in ilanından sonra da yazma ...
  • İlhan Tarus’un eserlerinde milli mücadele ve Cumhuriyet 

   Usta, Selenay; Topaloğlu, Yüksel (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Cumhuriyet Dönemi yazarlarımızdan İlhan Tarus, şiir haricinde hemen her anlatı türünde eser vermiştir. Türk halkı için birer dönüm noktası olan Millî Mücadele'ye ve Cumhuriyet'e eserlerinde yer veren yazarın bu konulara ...
  • Nesirlerine göre Peyami Safa’nın düşünce dünyası 

   Ay, Büşra (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma Cumhuriyet Dönemi’nin önemli isimlerinden biri olan Peyami Safa’nın düşünce dünyasını yansıtmayı esas alır. Çalışmanın amacı Peyami Safa’nın çeşitli gazete ve dergilerde sanat, edebiyat, roman, şiir, tenkit, ...
  • Resimli Kitap dergisinin incelenmesi: 9-16. sayılar 

   Barış, Tayfun (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   II. Meşrûtiyet'in ilânından hemen sonra yayımlanmaya başlayan ve bu dönemin önemli dergilerinden biri olan Resimli Kitap dergisinin yayım hayatı 5 seneden fazla sürmüştür. Bu süreçte dergi, 9 cilt 51 sayıya ulaşmıştır. ...
  • Sabahat Emir’in hikayeleri ve hikayeciliği 

   Biçer, İsmail Alperen (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışma, esas olarak Sabahat Emir?in hikâyelerini merkeze almaktadır. Çalışma “Giriş”, “Sonuç” ve “Kaynakça” dışında üç bölümden oluşmaktadır. “Giriş”te Emir hakkında bizden önceki çalışmalar tanıtılmıştır. “Birinci ...
  • Sovyet dönemi Kırgız romanında ideolojik tipler 

   Şener, Ayşe (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Çalışma, Sovyet dönemi Kırgız romanında açığa çıkan belirgin ideolojik tiplere odaklanmakta ve bu bağlamda dönüştürücü-kurucu tipler ve karşıt tipler olmak üzere temelde iki yönde gelişmektedir. Modern Kırgız romanı, ilk ...
  • ŞEMSETTİN SAMİ'YE İSNAT EDİLEN ARNAVUTLUK NE İDİ, NEDİR, NE OLACAK? ADLI ESER ÜZERİNE BİR TARTIŞMA 

   Bir Tanzimat aydını olan Şemsettin Sami, hayatını Türk kültürü, sanatı, edebiyatı, dili gibi son derece geniş bir sahaya adayan ve bu adanmışlığı hâlen bugün bile aşılamamış bazı ölmez eserleriyle somutlayan büyük bir ...
  • Tezkire geleneğinin son temsilcisi: İbnülemin Mahmut Kemal İnal 

   Biçer, İsmail Alperen (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türk edebiyatında XV. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan tezkireler, şairlerin biyografilerini ve eserlerinden örnekleri ihtiva eden edebî metinlerdir. Ayrıca köklü bir geçmişe sahip olan tezkire geleneği ve bu gelenek ...
  • Töre dergisi üzerine bir inceleme 

   Kazkaldıran, Kübra (Trakya Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Yetmişli yılların basın hayatının en çarpıcı süreli yayınlarından biri olan Töre dergisi, devrinde adından çok sık söz ettirmiştir. İdeolojik amaçlar doğrultusunda çıkarılmaya başlayan derginin bir de sanat ve edebiyat ...
  • Türk romanında antikahramanlar 

   Acar, Barış Berhem (Trakya Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, modernite ile birlikte kahraman algısındaki kırılmayla ortaya çıkan antikahramanın tarihsel gelişimini ve Türk romanındaki örneklerini incelemektedir. Antikahramanların çeşitlerini örnekler üzerinden inceleyerek ...
  • Türk romanında bilinçdışı ve rüya 

   Çetin, Seda; Topaloğlu, Yüksel (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bilinçdışı, insanın sergilediği davranışların arkasındaki görünmeyen nedenleri, arzu ve düşünceleri barındıran en önemli ve etkili zihinsel yapıdır. Rüyalar ise Freud’un ‘bilinçdışına giden kral yolu’ şeklinde ifade ettiği ...
  • Türk Romanında değişen kadın imgesi (1980-2000) 

   Bayram, Sibel (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   “Türk Romanında Değişen Kadın İmgesi (1980-2000)” adlı çalışma 1980-2000 yılları arasında yayımlanmış olan romanlardaki kadın karakterlerini incelemeyi esas alır. Çalışmanın amacı sosyolojik ve siyasi yönden değişim gösteren ...