Now showing items 1-1 of 1

    • Alternatif yatırım tercihlerinin modellenmesi 

      Tavşancı, Gökçe (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
      Yatırım tercihleri söz konusu olduğunda bireyler, sahip oldukları finansal varlıkların toplam getirilerini arttırmak , risk faktörünü göz önüne alarak, faydalarını maksimize etme çabasındadırlar. Bireyin faydasını maksimize ...