Now showing items 1-1 of 1

    • Atık sularda bazı kirlilik parametrelerinin incelenmesi 

      Tan, Aylin (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
      Bu tez çalışmasında, atık sularda bazı kirlilik parametrelerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. İncelenecek atık suların, son zamanlarda çevre halkının da oldukça rahatsız ve şikayetçi olduğu Trakya'nın önemli akarsularından ...