Now showing items 1-1 of 1

    • T.Ü. Balkan Yerleşkesi’nin florasının tespiti 

      Salık, Vildan (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi florasının belirlenmesine yönelik bu çalışma 2013-2014 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında belirlenmiştir. Araştırma alanımızda 77 familya 245 cinse ait 427 takson tespit ...