Now showing items 1-1 of 1

    • Safra Asidi türevi hidrojel sentezi 

      Mert, Berk (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Hidrojeller, suda çözünmeyen, hidrofilik özellikleri sayesinde su tutarak en az 10% oranında şişme gösteren çapraz bağlı ağ yapılı polimerlerdir. Biz bu tez çalışmasında hidrofobik karakterinin yanında hidrofilik gruplarda ...