Now showing items 1-1 of 1

    • Eski Türkiye Türkçesinde kiplik 

      Manap, Pelin (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      Anlam bilimin yoruma açık ve çoğunlukla bağlama dayalı bir parçası olan kiplik; konuşurun duygularını, düşüncelerini, isteğini anlatmasını sağlayan; sunulan bilginin gerçekleşme ihtimalini ortaya koyan, konuşurun dinleyiciyi ...