Advanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • 2000'li yıllarda Avrupa Birliği - Afrika Birliği ilişkileri 

   Demirtaş, İlkay (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Afrika kıtasındaki ülkelerin çoğu az gelişmiş, geri kalmış, yoksul, gelişmekte olan ve Üçüncü Dünya ülkeleri gibi kavramlarla ifade edilen “Güney” ülkeleri arasında yer almaktadır. Afrika, sömürgeci güçlerle eşit olmayan ...
  • Büyük güçler’İn balkanlardaki siyasi mücadelesi 1990’lardan günümüze 

   Azizov, Farid; Kalay, Emre (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   1990’lı yıllardan başlayarak, Soğuk Savaş’ın bitimi, dünya siyasi sisteminin değişmesiyle Balkanlar coğrafyasıuluslararası düzende önem kazanmıştır. Bu nedenle büyük güçler bu coğrafyada siyasi ve ekonomik mücadeleye ...
  • Soğuk savaş döneminde Türkiye'de Amerikan karşıtlığının yükselişi 

   Nalkıran, Anıl (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Günümüz dünyasında Türkiye’nin halen aktif olarak temas, iş birliği ve dayanışma içinde olduğu ve yakın ilişkileri Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanan müttefiki Amerika Bileşik Devletleri ile münasebetlerde zaman zaman ...
  • Türkiye’nin Batı Balkanlardaki yumuşak gücü 

   Beşgül, Bora (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, Türkiye’nin Batı Balkanlara yönelik yumuşak güç politikası ve bu amaçla oluşturduğu yumuşak güç araçlarını politik, ekonomik ve sosyal etkilerini irdeleyerek incelemektedir. Türkiye’nin yumuşak güç politikası ...
  • Uluslararası sınır uyuşmazlıkları: Kıta Afrikası örneklemleri 

   Kalay, Emre (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Vestfalyan devletler sisteminin en önemli konularından biri olan sınırların dokunulmazlığı, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukukun da temel uğraşılarındandır. Devletler arasında sınırların belirlenmiş ve güç yoluyla ...
  • Ülke İncelemesi: Slovenya 

   Kalay, Emre (Trakya Üniversitesi, 2016)
   There is no great friendship or cooperation between Turkey and Slovenia as well as a direct animosity. Economic relations are not intense etiher. Therefore Slovenia does not make a field of interest for Turkey and studies ...
  • Yunanistan - Arnavutluk deniz sınırı sorunu 

   Özer, Meltem (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Geçmişten günümüze Balkan Devletleri arasında bir dizi sorunlar yaşanmaktadır. Daha çok taraflar arasında etnik ve dini kökenli uyuşmazlıklara dayalı olarak karşımıza çıkan bu sorunların bir boyutunu da ülkelerin deniz ...