Now showing items 1-1 of 1

    • Polimer-surfaktant etkileşimi 

      Bu çalışmada anyonik surfaktant sodyum dodesilsülfatın (SDS), poli (vinilpiroldin) (PVP) ve farklı molekül ağırlıklarında poli (etilenglikol) (PEG) gibi, değişik miktarlarda nötral suda çözünür polimerler içeren çözeltilerindeki ...