Now showing items 1-1 of 1

    • 1979 İran İslam devrimi sonrası Türk-İran ilişkileri 

      Görçün, Ömer Faruk (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
      Bu çalışmada İran İslam Cumhuriyetinin 1979 yılından günümüze izlediği dış politika incelenmiştir. Tezin başlangıç bölümünde Kaçar Hanedanından bahsedilmiş, ardından Pehlevi hanedanı dönemi incelenmiştir. Gerçekte incelenen ...