Now showing items 1-1 of 1

    • Attila İlhan’ın şiirlerinde kadın 

      Ecevit, Hülya (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Attilâ İlhan, toplumcu sanatın propaganda şeklinde yapıldığı bir dönemde, insana dair duygulardan, aşktan, kadından ve diyalektiğin bir uzantısı olarak değerlendirdiği cinsel eğilimlerden bahseden, bireyin ve cemiyetin tüm ...