Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Fethî Hüdâyî dîvânı 

      Yasak Peran, Yeliz (2018-12-11)
      Bu çalışmada tasavvufi bir kimliğe sahip olan 15. yüzyıl şairi Fethî Hüdâyî'nin tek nüshası "Milli Kütüphane 06 Mil Yz. FB. 256" numarada kayıtlı bulunan divanı transkribe edilmiş ve incelenmiştir. Hazırlanan bu çalışma ...