Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • 12 Mart 1971 Muhtırası’nın Türk Romanına yansımaları 

      Topkaya, Musa (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      12 Mart 1971’de TSK bir muhtıra vererek hükümeti istifaya zorlamış; bu askerî muhtıranın ve ardından gelen sıkıyönetim rejiminin toplumda -özellikle de sol çevreler üzerinde- politik sosyal ve bireysel bakımdan sarsıcı ...