Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Devrim nedir? Devrim kavramına tarihsel bir bakış 

      Kaymaz, Cihan (Trakya Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
      Bu çalışma, devrim kavramını tarihsel süreç, ideoloji ve insan bağlamında tartışmayı amaçlamıştır. Araştırmanın birinci bölümünde şu iddialar yer almıştır; devrim nicelik-nitelik arasında bir süreçtir ve kimi zaman niceliğin ...