Now showing items 1-6 of 6

  • Antik dönemde kadın ve müzik 

   Kayıkçı Kamalı, Esra; Şahin, Işık (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu tez çalışması, MÖ VII. ve IV. yüzyıllar arasında Yunan toplumunda kadının müzik ile ilişkisini ele almaktadır. Genel olarak Yunan kadınının hayatında özellikle dini anlamda müziğin güçlü bir yeri olduğu; Athena, Artemis, ...
  • Epigrafik buluntular ışığında Trakya'da kültler 

   Sarıkaya, Bahar (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Epigrafik Buluntular Işığında Trakya'da Kültler Trakya Bölgesi'nin, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin bütününde, İstanbul İli'nin Avrupa kısmında ve Çanakkale İli'nin Gelibolu yarımadasını içine alan bölümünde, 19. ...
  • Sikkeler ışığında Kabeiroi Kültü 

   Güven, Ebru (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   “Sikkeler Işığında Kabeiroi Kültü” adlı yüksek lisans tezindeki amaç, Yunan mitolojisinde yeralan daha çok Ege Denizi’nin kuzeyindeki bölgede ve Ege Adaları’nda karşımıza çıkan Kabeiroi adlı mitolojik tiplerin, sikkelerde ...
  • Thrakia Roma İmparatorluk Dönemi sikkelerinde mimari betimler 

   Göker, Ömer Faruk (Trakya Üniversitesi, 2015)
   Antik Thrakia Bölgesinin tamamını kapsayan çalışmamızda sadece Roma İmparatorluk Dönemi sikkeleri değerlendirmeye alınmıştır.Çalışmada Thrakia kentlerinden Anchialos (Ulpia Anchialos), Apollonia Pontica, Augusta Traiana, ...
  • Thrakia’da ana tanrıça kültü 

   Polat, Gamze (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Phrygia’da İ.Ö. 10. yüzyıldan beri kanıtlanan Matar, önce Hellen Panteonu’nda Meter veya Kybele, sonra Roma Panteonu’nda Magna Mater olarak kendisine yer bulmuştur. Meter Kültü Thrakia’ya İ.Ö. 7. yüzyılda Hellen kolonizasyonu ...
  • Yunanistan Trakyası’nda kült merkezleri 

   Emin, Bahar (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Yunanistan Trakya’sı kuzeyinde Rhodope Dağları, batıda Nestos Nehri, doğuda Hebros Nehri, güneyde ise Ege Denizi ile sınırlanan bölgeyi kapsamaktadır. Coğrafi konum olarak, hem deniz hem kara yoluyla, Yunan dünyasıyla ...