Now showing items 1-1 of 1

    • Arşiv vesikalarına göre XIX. yüzyılda Karadağ isyanları 

      Özer, Fatih (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
      Karadağ, Balkan Yarımadası'nın kuzey batısında Adriyatik Denizi kıyısında, Kattora körfezi ile İşkodra Gölü ve Drina Irmağı arasında yer almaktadır. Bu bölgeye ilk olarak İllir ve Latinler, daha sonra da Slav kabileleri ...